Woningen voor inwoners van 55+

Als u 55 jaar of ouder bent, komt u in aanmerking voor een seniorenwoning van Stek. U vindt in elke kern binnen de gemeente seniorenwoningen van Stek. Bijna alle huurwoningen van Stek zijn sociale huurwoningen, maar soms wordt er een woning aangeboden die duurder is, dit zijn vrijesectorwoningen.

Voor de seniorenwoningen geldt hetzelfde, bijna allemaal sociale huurwoningen en een enkele vrije sectorwoning. Stek biedt deze woningen aan via de website Huren in Holland Rijnland. Als u naar een woning van Stek of een andere corporatie in de regio wilt verhuizen, kunt u zich via die website inschrijven en reageren op het aanbod. 

Huurt u al van Stek en wilt u verhuizen naar een seniorenwoning?

Bestaande huurders van Stek van 55 jaar en ouder krijgen voorrang bij het zoeken naar een geschikte woning. Als u een woning achterlaat, komt een eengezinswoning vrij voor een jong gezin. U verhuist naar een woning die gelijkvloers is en waar u tot op hoge leeftijd zelfstanding kunt blijven wonen. In een appartementengebouw voor 55+ is altijd een lift aanwezig.

Op verschillende locaties heeft Stek deze woningen beschikbaar. De voorrangsregeling kent enkele andere voordelen, zoals een huurprijs die bij uw inkomen past en hulp bij de verhuizing. Meer informatie over deze voorrang vindt u op de website van Stek.

Vragen aan Stek?

U kunt bellen met Stek via (0252) 430 500 of een email sturen naar info@stek-wonen.nl. U kunt ook vrijblijvend een afspraak maken voor persoonlijk advies. 

Aantrekkelijk Lisse: divers en voldoende woningaanbod

Lisse is een groene woongemeente waar ruimte is voor iedereen. Daarom blijven we investeren in ons prachtige dorp. We werken aan voldoende huizen en een divers woningaanbod. Voor elk wat wils: starters- en groepswoningen, appartementen, vrijstaande koopwoningen en tijdelijke woningen. Voor starters en doorstromers, jongeren en ouderen, kleine huishoudens en gezinnen, ongeacht het inkomen.

Stek heeft een voorrangsregeling die mooi past bij deze ambitie: een ouder iemand stroomt door naar een andere woning en geeft ruimte aan een jong gezin.

Filmpje 'Verhuizen met voorrang'

Ga naar het begin