Ga naar de inhoud

Boomonderhoud

Alle gemeentelijke bomen controleren wij elke drie jaar op gezondheid en veiligheid. We kijken ook of de boom gesnoeid of zelfs vervangen moet worden. In 2023 zijn de bomen aan de beurt in de wijken:

  • Vogelwijk
  • Componistenwijk
  • Schilderswijk
  • Geestwater
  • Vrouwenpolder
  • Lisse Rond


Bomen zijn belangrijk. Bomen bepalen voor een belangrijk deel het straatbeeld in Lisse. Bomen geven zuurstof, rust en verkoeling, dempen geluid en geven een prettige aanblik. Daarom houden we de bomen in Lisse goed in de gaten.

Wanneer en waarom snoeit de gemeente bomen?

Een keer per drie jaar laat de gemeente de bomen in de openbare ruimte controleren op veiligheid. Dit gebeurt door een gespecialiseerd bomen-adviesbedrijf. De bomen die onveilig zijn worden hierna gesnoeid of vervangen. Het snoeien betekent dan meestal het verwijderen van dood hout en scheurende en gevaarlijke takken. Ook takken die tegen gevels aangroeien en laaghangende takken over de stoep, fietspad of autoweg worden verwijderd.

De gemeente heeft ook een aantal specifieke bomen die ieder jaar gesnoeid moet worden. Hiernaast zijn er bomen die om de drie tot zes jaar flink worden teruggesnoeid, om te voorkomen dat de takken afbreken. Dit doen we bijvoorbeeld bij treurwilgen.

Wanneer wordt er niet gesnoeid

Sommige inwoners willen dat er zo min mogelijk wordt gesnoeid. Andere inwoners willen soms juist dat er meer wordt gesnoeid en dan op specifieke plekken. Als het snoeien niet nodig is om de eerder genoemde redenen, wordt er in principe niet gesnoeid. Opmerkingen over vallende bladeren, vruchten, schaduw of luizen ziet de gemeente niet als reden om te snoeien. Ook als er schaduw is door bomen in de buurt van zonnepanelen, wordt er niet gesnoeid.

Hart voor de natuur

De gemeente beheert de bomen en het groen met hart voor de natuur. Hierbij is er oog voor wettelijke regels en voor bijvoorbeeld broedvogels bij het snoeien. Als er ergens een nest is waarin vogels actief broeden, snoeien we niet in de directe omgeving. En we doen ons best om overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Bomen kappen en vervangen

Soms is het noodzakelijk dat bomen worden gekapt. Dat geldt bijvoorbeeld in situaties waarin de veiligheid in het geding is. Voor iedere gekapte boom planten we een nieuwe boom terug, zo blijft het bomenbestand in Lisse op peil. Blijkt uit de boomcontrole dat bomen gekapt moeten worden? Dan gebeurt dit zoveel mogelijk in oktober en november. Hiervoor is geen kapvergunning nodig. Afhankelijk van het weer, planten we tussen december en maart nieuwe bomen terug.

Ga naar het begin