Ga naar de inhoud

Verkoop gemeentelijk vastgoed en grond

Gemeente Lisse is eigenaar van panden en gronden. Deze kunnen worden verkocht door de gemeente.

U vindt hier informatie over het verkoopproces en de panden en gronden die verkocht worden. 

In sommige gevallen wil de gemeente onroerend goed aan een bepaalde partij verkopen. De gemeente maakt dat voornemen hier bekend. Als u het er niet mee eens bent, kunt u een reactie sturen binnen de termijn die wordt aangegeven.

Bondstraat 11-13

Gemeente Lisse is eigenaar van het voormalige patronaatsgebouw waar tot voor kort Dansschool Welkom was gevestigd. De gemeente wil het pand verkopen. Daarbij vindt de gemeente het belangrijk dat het toekomstige gebruik van het pand bijdraagt aan de ontwikkeling van het dorp.

Iedereen met een passend en realistisch plan kan reageren. Dat kan een plan zijn binnen de huidige bestemming ‘Maatschappelijk’. Eventueel is de gemeente bereid mee te werken aan een bestemmingswijziging naar ‘Wonen’, ‘Gemengd’ of ‘Horeca’. De locatie wordt verkocht aan de partij met de beste combinatie van een herontwikkelingsplan en het bod. 

Het pand wordt verkocht via een openbare en transparante verkoopprocedure. Nadere informatie over het pand en een uitgebreide beschrijving van het verkoopproces is te vinden in de selectie- en gunningsleidraad. Barnhoorn Bedrijfsmakelaardij ondersteunt de gemeente in het verkoopproces. 

Beantwoording vragen 

Alle binnengekomen vragen zijn gebundeld en beantwoord in een geanonimiseerd vraag- en aanboddocument: de Nota van Inlichtingen. Deze kunt u hieronder vinden: 

Ga naar het begin