Vergaderingen gemeenteraad en raadscommissies

De gemeenteraad vergadert 1 keer per maand. In deze vergadering debatteren de politieke fracties en neemt de raad besluiten over raadsvoorstellen.

Voor elke raadsvergadering zijn de vergaderingen van de raadscommissies:

  • de commissie Maatschappij en Financiën en
  • de commissie Ruimte en Infrastructuur


Vergaderingen bijwonen

De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van Lisse. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur. U kunt deze openbare vergaderingen bijwonen.

De vergaderdata en de agenda's worden vooraf gepubliceerd op de gemeentepagina in het LisserNieuws en via onze vergaderkalender. Volg deze vergaderingen live of kijk op een later tijdstip het terug via internet. Meld u zich bij de griffie aan als u een e-mail wilt ontvangen als de nieuwe agenda online is gezet.

Ga naar het begin