Ga naar de inhoud

Bestemmingsplannen

Wilt u weten of u op een bepaalde plek in Lisse mag bouwen of verbouwen? Of u in een bepaald pand een winkel of café mag openen? Of u op een bepaald terrein een bedrijf mag vestigen? Kijk eerst of uw plannen in het bestemmingsplan van het gebied passen.

  • Tijdens de periode dat ontwerpplannen of vastgestelde bestemingsplannen ter visie liggen, staan ze ter inzage. 
  • Ook liggen ze tijdens die periode ter inzage bij informatiebalie van het gemeentehuis in Lisse.
  • Tijdens het inzagetermijn staan alle gepubliceerde plannen op ruimtelijkeplannen.nl.
Ga naar het begin