Ga naar de inhoud

Adoptiegroen

Op deze pagina

  • Adoptiegroen is het onderhouden van een stukje openbaar groen, zoals bijvoorbeeld een perkje in de straat, een aantal boomspiegels of een groenstrook langs de gevel van een paar trottoirtegels.
  • De gemeente wil bewoners actief ondersteunen die zelf de handen uit de mouwen willen steken door stukken openbaar groen te onderhouden.

Vul het online aanvraagformulier via de knop 'aanvraag adoptiegroen'. Geef hierbij de locatie aan van het stuk groen en voeg een plan bij.  Hierna maken we een afspraak om samen met u het plan te bespreken en waar nodig advies te geven. 


Voor het zelf beheren van openbaar groen is een goed plan nodig. Het is belangrijk dat u overlegt met uw buren en andere omwonenden en dat u goed nadenkt over het onderhoud. Het plan moet draagvlak hebben in de buurt. Alle afspraken over het beheer en onderhoud legt de gemeente vast in een onderhoudsafspraak. De onderhoudsafspraak vormen samen met de algemene regels het kader voor adoptiegroen door bewoners.

Regels adoptiegroen 

  1. Als u een stuk openbaar groen opnieuw wilt inrichten, dient u online een verzoek in. U maakt een plan dat u aan ons voorlegt. Samen met u bespreken wij dit plan. Wij houden hierbij bijvoorbeeld rekening met:
  • verkeersveiligheid,
  • openbaar karakter,
  • beplantingskeuze (soort/hoogte),
  • inpassing in het omliggende groen,
  • paden,
  • materiaal.


U zorgt voor draagvlak in de buurt. Bijvoorbeeld door samen met uw buren het plan te maken of het plan met hen bespreken. 

2.   De locatie blijft eigendom van de gemeente. Het groen houdt een openbaar karakter en blijft voor iedereen toegankelijk. U mag geen verhardingen, opstallen, hekwerken, hagen of andere vormen van afscheidingen plaatsen en ook geen speeltoestellen.

3.   De gemeente bespreekt de kans van slagen van uw aanvraag.

4.    De gemeente heeft vrij toegang voor bijvoorbeeld onderhoud aan bomen of aangrenzende percelen. Bomen blijven in beheer van de gemeente. Snoeien of kappen is dan ook onze verantwoordelijkheid. 

5.    De gemeente gebruikt geen chemische bestrijdingsmiddelen in het openbaar groen. U mag bij het onderhoud van uw stuk adoptiegroen ook geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken.

6.    Aanplant van invasieve planten/woekeraars zijn niet toegestaan.

7.    In het stuk groen mogen geen graafwerkzaamheden plaatsvinden dieper dan 30 cm. Dit in verband met mogelijke aanwezige kabels en leidingen. Nutsbedrijven hebben altijd toegang voor het onderhoud en vervangen van kabels en leidingen.

8.    De gemeente kan advies geven bij de keuze en wijze van onderhoud van het groen.

9.    Als wij constateren dat u het groen slecht of niet meer onderhoudt nemen wij het groenonderhoud weer op in ons beheer. Als we een onderhoudsafspraak hebben vragen wij u om alsnog het onderhoud uit te voeren. Als het onderhoud na twee weken niet is uitgevoerd nemen wij het groenonderhoud weer op in het onderhoudsschema.

10.    Zowel u als de gemeente kunnen het groenonderhoud door de bewoner op elk moment beĆ«indigen met een opzegtermijn van een maand. Bewoner en gemeente melden dit aan elkaar. 


Meedoen met groen

Naast adoptiegroen kunt u ook meedenken over groeninitiatieven.


Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact op met Marco Dobbe: 
adoptiegroen@hltsamen.nl

Ga naar het begin