Sporten en spelen in Lisse

Wat wil jij?

Wij werken aan een plan voor sporten en spelen in de buurt. Hierbij sluiten we zo dicht mogelijk aan bij de wensen van bewoners. Daarom horen we graag wat jij wil.

Met de reacties van bewoners werken we speerpunten uit; wat willen jongeren, kinderen, ouderen en andere doelgroepen buiten doen? Wat staat voorop? Ook gebruiken we de antwoorden om een voorstel te maken voor het budget dat we aan de raad vragen voor sporten en spelen in de buurt. Eind 2019 gaat de gemeenteraad het plan bespreken.


Reageren kan tot 6 oktober 2019. Ouders mogen de lijst ook invullen voor kinderen die nog niet kunnen lezen.

Meedenken over sport- en beweegmogelijkheden voor volwassenen in Lisse? Vul uw gegevens in aan het eind van de vragenlijst en u ontvangt een uitnodiging voor de Themabijeenkomst Volwassenen in Beweging.

Sporten, spelen en bewegen

In april 2019 heeft de gemeenteraad het Meerjarenprogramma Sporten, bewegen en spelen unaniem aangenomen, een belangrijk speerpunt van het college. Met dit programma, dat geldt voor de jaren 2019 tot en met 2022, wil de gemeente een leven lang bewegen stimuleren. Met de ambities een leven lang bewegen, sportieve basis voor de jeugd en sporten, bewegen en spelen in de openbare ruimte wordt hier invulling aan gegeven.

 
Samenwerking

Gezonde, vitale inwoners, die jong beginnen en zo lang mogelijk (kunnen) blijven sporten en bewegen. Dat is het doel dat de gemeente voor ogen heeft met dit nieuwe meerjarenprogramma, dat aansluit bij het Nationaal Sportakkoord. De ambities en doelen die in het programma staan, zijn gekozen in nauwe samenwerking met lokale sportverenigingen, welzijnsstichtingen en scholen. Inmiddels hebben ook al meer dan twintig partijen aangegeven dat ze willen samenwerken om die doelen te behalen. Hoe ze dat willen doen, staat nog niet vast. Daarom is het uniek dat de gemeenteraad heeft ingestemd met het programma; er staan alleen kaders in. De partijen die zich hebben gecommitteerd mogen het ‘hoe’ invullen.

Wethouder Jeanet van der Laan: “Elke inwoner van Lisse moet kunnen genieten van sporten, bewegen en spelen. Ik zet me daarvoor in en ik denk dat we met dit Meerjarenprogramma een belangrijke stap zetten. Wat het bijzonder maakt, is dat we nauw samenwerken met organisaties en scholen. Samen gaan we Lisse beweegvriendelijker maken en beweging stimuleren.”

Sportverenigingen en sportaccommodaties

In de gemeente zijn volop mogelijkheden om te genieten van sport en cultuur. Voor jong en oud zijn er vele mogelijkheden om actief met sport of cultuur bezig te zijn. Van sportschool of voetbalvereniging, tot dans- of muziekschool. Ook voor u zit er vast wat bij.

In de Gemeentegids vindt u een overzicht van alle sportverenigingen. Daar vindt u ook alle naam- en adresgegevens van deze verenigingen.

Informatie over sportaccommodaties

  • De sportvelden (voetbal, hockey, honk- en softball), de atletiekbaan en de wielerbaan zijn in eigendom van de gemeente. De tennisvelden niet. De wielerbaan wordt niet verhuurd aan derden.
  • De clubaccommodaties (verenigingsgebouwen) zijn in eigendom van de verenigingen.
  • De kunstgrasvelden, de sporthal in de Waterkanten en de gymnastieklokalen worden verhuurd via Sportfondsen (telefoon: 0252 414 488)
  • De sporthal bij FC Lisse wordt verhuurd via FC Lisse, dhr. G. van Dijk: 06-51691340
  • De gehele tennisaccommodatie is in eigendom van de LTC Lisse.
  • De wielerbaan bij sportpark Ter Specke is tijdens de volgende dagen en tijden hondenuitlaatplaats: - maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 16.00 uur - woensdag tot 14.00 uur
     

Het sportpark is dus geen openbaar terrein. Wilt u hier gebruik van maken, dan moet u dat altijd aanvragen.

Ga naar het begin