Ga naar de inhoud

Melden huurachterstand particuliere verhuurders

Verplicht melden van betaalachterstanden

De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) verplicht energie- en drinkwaterbedrijven, zorgverzekeraars, woningcorporaties en andere verhuurders van woonruimte (zoals particuliere verhuurders) om betaalachterstanden  te melden aan de gemeente. Het doel van deze wet is om in een vroeg stadium schulden te signaleren. Zo krijgt de gemeente mensen met schulden of betaalachterstanden op tijd in beeld en kan er ook tijdig naar een oplossing worden gezocht. Hierdoor voorkomen we ontruimingen of afsluitingen van water, gas en elektra. De gemeente heeft afspraken kunnen maken met de grote woningbouwcorporaties, maar zoekt nog contact met (kleinere) particuliere verhuurders van woonruimten die nog niet op de hoogte zijn van deze meldplicht.

Wat te doen bij een betaalachterstand?

Een verhuurder is verplicht om betaalachterstanden te melden. Voordat u een betaalachterstand meldt bij de gemeente, moet u eerst een paar dingen doen (zoals beschreven in artikel 2, sub a t/m d van het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening). Zo moet een verhuurder contact opnemen met de huurder om te onderzoeken hoe deze de betalingsachterstanden kan oplossen en de huurder wijzen op schuldhulpverlening. Ook moet u de huurder een schriftelijke betalingsherinnering sturen. Bij die herinnering biedt u aan om met schriftelijke toestemming van de huurder zijn contactgegevens aan de gemeente door te geven. Reageert de huurder niet, dan bent u toch verplicht om de contactgegevens van de huurder en de hoogte van de betaalachterstand aan de gemeente door te geven.

Hoe meldt u de betaalachterstand?

Particuliere verhuurders kunnen zich aanmelden via het landelijk convenant vroegsignalering. De ISD Bollenstreek is ook hierbij aangesloten. Als een nieuwe partner zich aanmeldt, krijgt de ISD Bollenstreek automatisch een bericht. Zodra beide partijen hebben getekend, kunnen vroegsignalen worden doorgegeven en kan de ISD Bollenstreek de inwoner op een gepaste manier benaderen.

Aanmelden kan via de website van LVP

Meldplicht, maar geen sancties

Er staat geen sanctie op niet-melden. Het kan wel gevolgen hebben wanneer een verhuurder betaalachterstanden niet meldt bij de gemeente. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de afwijzing van een vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst of het niet afgeven van een ontruimingsvonnis of dwangbevel door de rechtbank.

Duurzame oplossing

Wanneer u een achterstand in een vroeg stadium meldt is de kans groot dat er een duurzame oplossing kan worden gevonden en komen er voor de huurder geen extra onnodige incassokosten bij. Mocht de situatie rond de betaalachterstand verslechteren, dan zal de rechtbank eerder meewerken aan uw vordering indien u in een eerdere fase alle verplichte stappen heeft ondernomen.

Het delen van gegevens en privacy

De Wgs staat het delen van gegevens van huurders met de gemeente toe. Dit is een wettelijke verplichting voor de verhuurder in de zin van artikel 6, eerste lid, onder c, van de AVG.  Voordat u de melding doet, moet u wel de huurder om schriftelijke toestemming vragen om zijn gegevens aan de gemeente te geven.  Maar U hoeft niet te wachten op expliciete toestemming van de huurder.

Meer informatie?

Aanvullende informatie is te vinden op de website van NVVK

Ga naar het begin