Gebruik openbare grond

 • Als u een object wilt plaatsen langs de kant van de weg, berm of op het trottoir kan het zijn dat u een ontheffing aan moet vragen
 • Zo moet u bijvoorbeeld een ontheffing aanvragen als u een container of steiger wilt plaatsen tijdens het verbouwen van uw huis.
 • Vraag de ontheffing 4 weken van tevoren aan voordat u voorwerpen op de openbare weg wilt plaatsen

Kosten

De kosten zijn per aanvraag:
 • voor één week € 32,50
 • langer dan een week € 130,00

Werkwijze

Als u een voorwerp wil plaatsen op de openbare grond, dan moet u een 'aanvraag ingebruikname openbare grond' doen. Dit doet u via de groene knop 'online regelen'.

Plattegrond

Bij uw melding gebruik openbare grond, moet u een plattegrond indienen.  

Voor het maken van een plattegrond kunt u de website Kaart op maat gebruiken. Zoom in op het deel waar u de materialen wil plaatsen. Sla deze plattegrond op als afbeelding met bijvoorbeeld een Windows knipprogramma. Deze afbeelding kunt u dan zelf bewerken en hierop de afzettingen en de eventuele objecten (met afmetingen) die geplaatst gaan worden intekenen.

Voorwaarden

Of u een ontheffing ontvangt, hangt onder andere af van:

 • de grootte van het object dat u wilt plaatsen
 • de plaats waar u het object wilt neerzetten
 • hoe lang u het object wilt laten staan
 • of er ruimte is


De gemeente kan de ontheffing weigeren als:

 • het schade toebrengt aan de weg
 • het gevaar oplevert voor de bruikbaarheid en veiligheid van de weg
 • het niet voldoet aan de welstandseisen
 • er sprake is van overlast
Ga naar het begin