Ga naar de inhoud

Commissie Culturele Zaken

Heeft u een goed idee voor een cultureel project in Lisse? Dan kan de Commissie Culturele Zaken van de gemeente u misschien ondersteuning bieden om uw project te realiseren.

Wat is de Commissie Culturele zaken? 

De Commissie Culturele Zaken bestaat uit drie enthousiastelingen, te weten: Gert van Alewijk, Rob Beelen en Frank Schermer Voest.

De taken van de commissie zijn:

  • Beslissen over het wel of niet verlenen van subsidie binnen een daarvoor beschikbaar gesteld budget (aan de hand van de geldende subsidieregeling voor culturele activiteiten).
  • Het stimuleren van de kunst- en cultuursector om krachten te bundelen en belanghebbenden hierover mee te laten denken.
  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college over de culturele invalshoek van gemeentelijk beleid met een gemeenschapsversterkend doel.


Wat kunnen wij voor u betekenen?

Heeft u een leuk idee voor een cultureel project in Lisse? Dan komt u misschien in aanmerking voor de subsidieregeling. Als u uw aanvraag indient, bekijkt de commissie of een subsidie tot de mogelijkheden behoort. We gebruiken hierbij twee kernbegrippen die leidend zijn bij onze adviesvorming. Een project moet namelijk verbindend en inspirerend zijn.

Voor de subsidieregeling ‘Muziek, zang, podiumkunsten en waardevolle culturele activiteiten’ is het besteedbaar budget is maximaal: € 5.000.
 
De commissie kan een eenmalige subsidie toekennen initiatiefnemer voor de organisatie van culturele activiteiten op het gebied van muziek, zang, podiumkunsten en waardevolle culturele activiteiten voor Lisse. 
Het toe te kennen subsidiebedrag bedraagt maximaal € 1.500 per aanvraag. De commissie Culturele Zaken kan van het maximaal toe te kennen subsidiebedrag van € 1.500 afwijken in neerwaartse zin. 

Voorwaarden 

Een activiteitenplan moet voldoen aan de volgende criteria: 

  • gemeenschapsbinding met (een deel van) Lisse door culturele activiteiten; 
  • samenwerking (verbinding zoeken) met andere instellingen;
  • gedeeltelijk eigen financiering van de activiteit; 
  • inspirerend of een plaatselijk of streekgebonden cultureel karakter; 
  • gericht op uitvoerende activiteiten. 


Hoe kunt u een aanvraag indienen?

Dien uw aanvraag via het online formulier in. Gebruik hiervoor de ‘groene knop’.
 

Ga naar het begin