Evenementenvergunning

 • Als u als particulier, bedrijf of instelling een muziek- of sportevenement of een ander publieksevenement wil organiseren, dan heeft u daarvoor in een aantal gevallen een evenementenvergunning nodig.
 • Deze vergunning vraagt u aan bij de gemeente waar het evenement wordt gehouden.
 • Als u een straatfeest- of straatbarbecue organiseert, moet u dit melden als een klein evenement. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
 • Heeft u een meerjarenvergunning nodig voor het organiseren van een evenement? U kunt dit aanvragen via de knop 'Online regelen (Meldingsformulier meerjarenvergunning)', zie rechts.

Kosten

A-evenementenvergunning (kleinere evenementen) € 136,00
B- of C-evenementenvergunning (grotere/risicovolle evenementen) € 273,00
Het melden van een klein evenement, zoals een straatfeest of straatbarbecue, is gratis

Werkwijze

Het aanvragen van een evenementenvergunning of het melden van een klein evenement doet u via de knoppen 'online regelen' rechtsboven op deze pagina.

 

Aanvraagtermijn

 • Houdt u rekening met een aanvraagtermijn van 13 weken
 • Als een evenement groter is, is het van belang om al eerder een aanvraag in te dienen om problemen te voorkomen. Zo kunnen de hulpdiensten hun planningen hierop aanpassen en zorgen dat ze voldoende personeel beschikbaar hebben
 • Daarnaast heeft de gemeente voldoende tijd nodig voor het publiceren van de aanvraag en het inwinnen van adviezen
 • Als u een straatfeest- of straatbarbecue wilt organiseren, moet dit minimaal 10 werkdagen van tevoren bij de gemeente gemeld zijn. De burgemeester kan binnen 5 dagen na ontvangst van de melding besluiten het evenement niet toe te staan

 

Plattegrond

Het indienen van een plattegrond voor uw evenement is noodzakelijk. Op de plattegrond moeten de afzettingen en de eventuele objecten (met afmetingen) die geplaatst worden ingetekend zijn.
Twijfelt u of u een vergunning moet aanvragen of dat een melding voldoende is? Stuur dan een e-mail naar gemeente@teylingen.nl.
 

Meerjarenvergunning

A-evenementen (kleine evenementen zonder risicoverwachting), komen bij de gemeente Lisse in aanmerking voor een meerjarenvergunning voor een periode van maximaal 3 jaar. Na deze 3 jaar moet u een nieuwe aanvraag doen. Het eerste jaar vraagt u de vergunning aan en de twee daaropvolgende jaren hoeft u alleen een melding te doen.

U kunt de melding doen wanneer het evenement ongewijzigd is qua aard en omvang. Heeft u al een meerjarenvergunning? Dan kunt u uw melding doen via de groene knop 'online regelen (melding meerjarenvergunning)'.

Voorwaarden

In de evenementenvergunning komen ook zaken aan de orde als:

 • muziek en geluid
 • de begin- en eindtijden van het evenement
 • parkeervoorzieningen
 • bereikbaarheid en doorgang voor nood- en hulpdiensten
 • milieu en afval
 • veiligheid
 • drankverstrekking

 

Voorwaarden melding straatfeest of straatbarbecue 

 • het aantal bezoekers bedraagt niet meer dan 100 personen
 • het evenement vindt tussen 09.00 en 23.00 uur plaats
 • er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 09.00 en/of na 23.00 uur
 • het evenement vormt geen belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten
 • eventueel geplaatste objecten hebben een oppervlakte van minder van 25 m2


Zijn de bovenstaande punten niet op uw straatfeest of straatbarbecue van toepassing? Dan kunt u een aanvraag om een evenementenvergunning indienen.

Ga naar het begin