Ga naar de inhoud

Bedrijf vestigen of veranderen

Op deze pagina

  • Ga naar de website van de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
  • Vul de vragen in van de Activiteitenbesluit Internet Module
  • Bepaal of u een melding moet doen of een omgevingsvergunning nodig heeft
  • Doe een melding via de Activiteitenbesluit Internet Module, of,
  • Vraag een vergunning aan via Omgevingsloket Online

• Heeft u een bedrijfspand op het oog? Dan wilt u zeker weten of u uw onderneming op de gewenste plek kan starten.
• Uw activiteiten moeten onder andere voldoen aan het bestemmingsplan en de milieu-eisen. Kijk hiervoor op de website www.ruimtelijkeplannen.nl
• Schrijf u in bij de Kamer van Koophandel

Bedrijf starten of veranderen

• In de meeste gevallen moet u een melding maken van de activiteiten die binnen uw bedrijf plaatsvinden.
• Het Activiteitenbesluit maakt onderscheid tussen 3 typen bedrijven. Daarbij wordt gekeken hoe schadelijk bedrijfsactiviteiten zijn voor het mileu. Ga naar de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en vul de vragen in. Na het invullen weet u aan welke milieuvoorschriften u moet voldoen.
• Kunt u volstaan met een melding? Dan kunt u direct digitaal de melding doen via de Activiteitenbesluit Internet Module.
• Gaat u werkzaamheden uitvoeren die het milieu erg belasten? Dan heeft u een omgevingsvergunning milieu nodig. Die vraagt u aan bij het Omgevingsloket online

  • De voorwaarden verschillen per verandering
Ga naar het begin