Woonprogramma Lisse 2020-2024

In het woonprogramma 2020 – 2024 “Evenwicht op de woningmarkt” beschrijven wij onze visie, ambities en keuzes op het gebied van wonen voor de komende jaren: wat willen we bereiken en wat is daarvoor nodig? Wij geven aan wat we als gemeente hieraan bijdragen en zoeken de samenwerking met onze partners.

Met dit woonprogramma wil de gemeente de volgende ambities bereiken:

  1. Lisse wil ruimte bieden aan een gevarieerde vraag van kleine huishoudens, gezinnen, mensen die een specifieke woonvorm wensen en mensen die een traditionele woning willen, jong en oud, ongeacht het inkomen.
  2. De woonwijken en woningen in Lisse zijn klaar voor de toekomst: ze zijn energiezuinig en klimaatbestendig.
  3. Mensen kunnen op verschillende plekken in Lisse zelfstandig wonen en onderdeel zijn van de gemeenschap, ook als zij zorg nodig hebben.

Bekijk hier het woonprogramma van Lisse.

Ga naar het begin