Ga naar de inhoud

Starterslening

Op deze pagina

 • Voor starters op de woningmarkt
 • De eerste 3 jaar zijn rente- en aflossingsvrij
 • De lening heeft een looptijd van 30 jaar

 • Als u aan onderstaande voorwaarden voldoet, kunt u contact met ons opnemen via m.degroot@hltsamen.nl
 • De starterslening werkt als volgt:
  De starterslening is een tweede hypotheek met een looptijd van 30 jaar. De eerste 3 jaar zijn aflossingsvrij. De starterslening bestaat uit 2 delen:
  • De starterslening: dit deel wordt met een vast bedrag afgelost
  • De combinatielening: dit deel neemt toe
  • Voor beide delen heeft u de eerste 3 jaar geen maandlasten
  • De aflossing van de starterslening ‘betaalt’ u de eerste 3 jaar met de combinatielening. Daarom neemt de combinatielening de eerste 3 jaar altijd toe.
  • Na 3 jaar wordt na een toets bepaald of uw inkomen hoog genoeg is om rente en aflossing te betalen
  • U lost de starters- en combinatielening af op het moment dat u de volledige rente en/of aflossing betaalt

 • De starterslening overbrugt het verschil tussen de koopsom van uw woning en het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen
 • Naast de starterslening heeft u dus ook een hypotheek
 • De starterslening heeft een looptijd van 30 jaar
 • De hoogte van een starterslening bedraagt maximaal 20% van de koop(/-aanneem)som van de woning, met een maximum van 50.000 euro euro
 • De koop(/-aanneem)som van de bestaande of nieuwbouwwoning mag maximaal de op dat moment geldende maximale NHG-grens, inclusief verbeterkosten en meerwerk, bedragen 

U kunt een starterslening aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U woont in Lisse
 • U bent verblijfsgerechtigd en staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)
 • U bent minimaal 18 en maximaal 35 jaar
 • In geval er sprake is van twee aanvragers moet één van beide aanvragers in Lisse wonen
 • U hebt gedurende de studie tot uiterlijk 2 jaar na afstuderen ergens anders gewoond
 • U wilt, om andere reden dan studie, tot uiterlijk 2 jaar na vertrek uit Lisse terugkeren
 • Het voorlopige koopcontract van uw eerste koopwoning is ondertekend
 • U moet de woning waar de starterslening voor verstrekt wordt zelf gaan bewonen
 • De exacte voorwaarden kunt u lezen in de Verordening Starterslening van de gemeente Lisse
Ga naar het begin