Planschade

 • Planschade is schade door een herziening, ontheffing of afwijking van een bestemmingsplan, zoals waardevermindering van uw woning of inkomensschade
 • U kunt een verzoek indienen voor een tegemoetkoming
 • U dient een verzoek in via het aanvraagformulier onder 'Downloads' 

Werkwijze

Op tijd indienen

Dien het verzoek tot planschade binnen 5 jaar in, gerekend vanaf het moment dat de oorzaak van de schade onherroepelijk is. Met onherroepelijk bedoelen we dat er geen mogelijkheid meer bestaat om bezwaar of beroep bij de rechtbank en de Afdeling bestuursrecht bij de Raad van State in te stellen.

 • U vraagt de vergoeding van planschade aan bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
 • Vul het aanvraagformulier voor schadevergoeding in. U vindt dit formulier onder ‘Downloads’

 

Zet in uw aanvraag voor schadevergoeding de volgende gegevens:

 • de soort schade
 • welk besluit de schade heeft veroorzaakt
 • waarom u denkt dat u recht heeft op een schadevergoeding
 • het bedrag dat u als schadevergoeding wilt krijgen
 • een motivering van dat bedrag
 • schriftelijke bewijzen of foto's die uw aanvraag ondersteunen (bijvoorbeeld een eigendomsbewijs)
 • uw naam, adres en handtekening

Een aanvraagprocedure voor een vergoeding voor de schade door een bestemmingsplan kan een paar jaar duren.

 

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Voorwaarden

Voorwaarden voor de vergoeding van planschade zijn onder andere:

 • U heeft schade geleden aan uw eigendom (u bent eigenaar, geen huurder).
 •  Er is schade vanwege een planologische maatregel (een bestemmingsplannen, een omgevingsvergunning met afwijking van een bestemmingsplan).
 • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning onherroepelijk van kracht is geworden.
 • U heeft goede argumenten waarom u de schade niet zelf hoeft te betalen.
 • Er is nog niet op een andere manier een tegemoetkoming voor de schade geregeld. Bijvoorbeeld omdat uw pand is aangekocht door de gemeente of is onteigend.
Ga naar het begin