Ga naar de inhoud

Veelgestelde vragen vluchtelingenopvang Oekraïne

De website www.refugeehelp.com is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen in wil zetten.

 

Hoeveel vluchtelingen worden er in de Veiligheidsregio Hollands Midden opgevangen?

 • Per veiligheidsregio is gevraagd 2.000 vluchtelingen op te vangen.

 

Hoeveel vluchtelingen worden door de gemeente Lisse opgevangen?

 • De vluchtelingen die nu tijdelijk wonen in de noodopvang aan de Noorderlaan in Hillegom verhuizen naar deze locaties. Per Veiligheidsregio is gevraagd om (voorlopig) 2.000 vluchtelingen op te vangen. Dit betekent dat iedere gemeente per 400 inwoners 1 vluchteling opvangt. Voor Hillegom betekent dit 55, voor Lisse 56 en voor Teylingen 93 vluchtelingen. De drie gemeenten hebben de handen ineen geslagen en zorgen samen voor de opvang voor 204 mensen. Dat is ook het aantal mensen waarvoor de gemeenten van het Rijk geld ontvangen.

 

Gaat de gemeente zelf opvanglocaties regelen?

 • De gemeente stimuleert ideeën van inwoners en zoekt zelf ook naar geschikte locaties. Zodra gemeentelijke locaties in beeld komen gaan wij hierover communiceren.
 • Een overzicht van de huidige opvanglocaties van de gemeente Hillegom, Lisse en Teylingen kunt u hier lezen.

 

Ik heb meubels voor vluchtelingen, waar kan ik deze brengen?

 • U kunt u een mail sturen naar gemeente@lisse.nl. Zo houden we grip op de hoeveelheid en kunnen we beter inschatten waar behoefte aan is.  

 

Waar kunnen vluchtelingen terecht voor kleding?  

 

Hoeveel en hoe ontvangen vluchtelingen leefgeld?

 • Volwassenen en kinderen krijgen € 260 per maand per persoon. Zij kunnen hier bijvoorbeeld eten, kleding en andere persoonlijke spullen van kopen.
 • Vluchtelingen die bij een gastgezin wonen, ontvangen naast het leefgeld een extra toelage per maand. Volwassenen ontvangen € 215 per maand extra en kinderen € 55 per maand. Vluchtelingen kunnen dit geld gebruiken voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, familiebezoek of sport. Zij kunnen het geld ook gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het gastgezin, maar dit is niet verplicht.
 • Vluchtelingen ontvangen het leefgeld van de gemeente waar zij ingeschreven staan. Daarom is het belangrijk dat vluchtelingen die bij een gastgezin wonen, zich zo snel mogelijk inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) bij de gemeente.
 • Wilt u uw naam, adres en telefoonnummer mailen naar leefgeld@hltsamen.nl. Dan nemen wij contact met u op voor een afspraak. 
 • Op dit moment hebben wij nog geen toestemming om het wooncomponent uit te keren. Het gemeentelijk beleid met betrekking tot de extra toeslag is op dit moment namelijk nog in ontwikkeling. Daarom hebben wij de uitbetaling van het wooncomponent moeten uitstellen en keren we voorlopig alleen de standaard toeslag uit. Zodra het gemeentelijk beleid definitief is, informeren wij u hierover en betalen wij de toeslag met terugwerkende kracht uit.

 

Ik wil woonruimte aanbieden, hoe doe ik dat?

 • Gemeenten werken sinds kort samen met Takecarebnb. Bij deze organisatie kunt u uw woonruimte aanbieden door een aanmeldformulier in te vullen. Takecarebnb neemt dan contact met u op voor een screening. Als uw woonruimte geschikt en nodig is, zullen zij u matchen met de vluchtelingen. Het verwerken en screenen van alle aanmeldingen kost tijd Het kan even duren voordat u gescreend wordt. Ga naar Takecarebnb.org/gastgezin om u aan te melden.
 • Als u vluchtelingen opvangt, wilt u dan ook zorgen voor het inschrijven van de vluchteling op het gemeentehuis. Graag hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 14 0252.

 

Hoe kan ik een opvangplek aanbieden aan vluchtelingen?

 • Wat mooi dat u dit wilt doen. Er zijn veel vragen rondom dit onderwerp. Daarom heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een handreiking opgesteld waarin belangrijke informatie staat over hoe u een opvangplek kunt aanbieden. Lees de handreiking Particuliere Opvang Oekraïners (POO)

 

Checkt de gemeente de woningen voor vluchtelingen op veiligheid?

 • We doen er alles aan om Oekraïense vluchtelingen veilig op te vangen. We gaan hiervoor in gesprek met externe partners die daar ervaring mee hebben.

 

Ik heb vluchtelingen in huis, wat kan ik voor ze regelen wat betreft ziektekostenverzekering, school, medische zorg, etc.?

 • Er is een landelijke regeling in de maak. Zodra deze bekend is, laten wij het weten.

 

Kan ik een vergoeding krijgen als ik vluchtelingen in huis neem?

 • Er is een landelijke regeling in de maak voor een financiële bijdrage aan vluchtelingen uit Oekraïne. Vanuit die bijdrage kunnen zij eventueel voor de woonruimte of voor maaltijden betalen. Binnenkort wordt de regeling bekendgemaakt. Zodra deze bekend is, laten wij het weten.

 

De mensen die ik opvang, hebben corona. Waar kunnen zij getest worden?

 • U kunt hiervoor contact opnemen met de GGD.

 

Waar kan ik mijn diensten aanbieden, bijv. als tolk?

 • Stuur een e-mail naar gemeente@lisse.nl met als onderwerp: Vluchtelingen Oekraïne. Vermeld in de mail de diensten die u kunt aanbieden. 

 

Waar kunnen Oekraïense vluchtelingen geregistreerd worden?  

 • Personen met de Oekraïense nationaliteit kunnen worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (de registratie van alle inwoners van een gemeente). Zij doen dat in de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. Na inschrijving krijgen zij ook een Burgerservicenummer (BSN). Mensen die zich willen inschrijven moeten hiervoor zelf langskomen met een internationaal paspoort of een identiteitskaart. Maak hiervoor telefonisch een afspraak via telefoonnummer 14 0252. 
   

Naar welke school kunnen de Oekraïense leerlingen?

 

Ga naar het begin