Ontwikkeling Vivaldistraat 2 Lisse

Publicatiedatum:
dinsdag 12 oktober 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentOntwikkeling Vivaldistraat 2 Lisse

Anterieure overeenkomst

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 oktober 2021 besloten tot het aangaan van een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening met mevrouw E.C. van der Hulst te Lisse. Een anterieure overeenkomst heeft tot doel het vastleggen van afspraken tussen een gemeente en een particuliere partij over het ontwikkelen van een bepaald perceel.

Het plan voor de locatie Vivaldistraat 2 betreft de sloop van de bloembinderij tot de realisatie van 6 appartementen. Deze locatie is kadastraal bekend bij de gemeente Lisse: E, nummer 2294

Ter inzage

Volgens artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) wordt een zakelijke beschrijving van de inhoud van de anterieure overeenkomst ter inzage gelegd. Deze zakelijke beschrijving ligt van woensdag 13 oktober 2021 tot en met dinsdag 23 november 2021 voor iedereen ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis te Lisse.

We werken vanwege de coronamaatregelen alleen nog op afspraak. Wilt u langskomen om de zakelijke beschrijving in te zien, dan kunt u telefonisch een afspraak maken met Mevrouw José Feijen op het volgende telefoonnummer 14 0252. Ook kunt u het stuk via de gemeentelijke website www.lisse.nl, inzien onder Inwoners – bouwen en wonen - projecten – Vivaldistraat 2.

Ontwerp omgevingsvergunning Vivaldistraat 2, afwijken van het bestemmingsplan, voor 6 appartementen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lisse maken bekend dat, gelet op artikel 2.1, 2.10 en 2.12 van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen van 6 appartementen aan de Vivaldistraat 2 te Lisse ter inzage ligt.

Aan de Vivaldistraat 2, bij bloembinderij Van der Hulst, worden 6 huurappartementen gerealiseerd. Het bestaande pand van Van der Hulst wordt gesloopt. De nieuwe appartementen passen niet in het huidige bestemmingsplan omdat wonen hier niet is toegestaan. Door deze omgevingsvergunning, waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan, kunnen de appartementen worden gebouwd.

Zienswijze

De ontwerp omgevingsvergunning ligt van woensdag 13 oktober 2021 tot en met dinsdag 23 november 2021 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis van Lisse. We werken vanwege de coronamaatregelen alleen nog op afspraak. Wilt u langskomen om het ontwerpbesluit in te zien, dan kunt u telefonisch een afspraak maken met Mevrouw José Feijen op het volgende telefoonnummer: 14 0252.

Het ontwerpbesluit is vanaf woensdag 13 oktober 2021 voor zes weken te vinden op de website van de gemeente Lisse en op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatiecode NL.IMRO.0553.Vivaldistraat-onx1.

U kunt tot en met dinsdag 23 november 2021 uw zienswijze indienen. Richt uw brief aan burgemeester en wethouders van de gemeente Lisse, Postbus 200, 2160 AE Lisse. U kunt ook mondeling uw zienswijze geven.

Wilt u meer weten of heeft u vragen?

Voor meer informatie of vragen over het ontwerpbesluit kunt u contact opnemen met mevrouw José Feijen, te bereiken via het volgende mailadres: j.feijen@hltsamen.nl of telefonisch via nummer 14 0252.

 

Ga naar het begin