Ga naar de inhoud

Gehandicaptenparkeerkaart

 • Aanvragen via ISD Bollenstreek
 • Vooraf medisch onderzoek verplicht (zie ook 'voorwaarden') 
 • Medisch onderzoek wordt voor u aangevraagd door ISD Bollenstreek
 • Kosten voor aanvragen kaart zijn inclusief kosten medisch onderzoek

 

Eerste aanvraag gehandicaptenparkeerkaart op basis van keuring door GGD € 162,75
Verlenging € 66,70
Verstrekken van duplicaat € 33,35

 • Laat een medisch onderzoek doen
 • Vraag een gehandicaptenparkeerkaart aan bij ISD Bollenstreek
 • Haal uw gehandicaptenparkeerkaart op bij ISD Bollenstreek

 

Gehandicaptenkaart verloren

Bent u uw gehandicaptenparkeerkaart verloren? Registreer uw kaart dan als verloren op de landelijke website verlorenofgevonden.nl. Is uw kaart gestolen? Doe dan aangifte bij de politie. Als de politie vraagt om uw oude kaartnummer, kunt u dat opvragen bij de gemeente. Van de politie ontvangt u dan een proces-verbaal.

U heeft uw aangifte (bij verlorenofgevonden.nl) of het proces-verbaal nodig voor de aanvraag van een vervangende kaart bij de gemeente. Bij verlies of diefstal in het buitenland doet u aangifte bij de lokale politie en neemt u het bewijs mee voor aangifte bij de politie in Nederland.

 

Gehandicaptenkaart beschadigd

Is de kaart beschadigd geraakt? Vraag dan meteen een vervangende kaart aan.

Om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart bent u verplicht een medisch onderzoek te ondergaan. Dit is niet nodig als uit eerder onderzoek al is gebleken dat u aan de voorwaarden voldoet.

 • Een geldig legitimatiebewijs (geldig rijbewijs, paspoort, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument)
 • Een recente pasfoto
 • In het geval van verlies of diefstal: het Nederlandse proces-verbaal
 • In het geval van beschadiging: uw oude parkeerkaart
 • Vraagt u een bestuurderskaart aan, dan is ook een kopie van een geldig rijbewijs nodig
Ga naar het begin