De Waterkanten

Project De Waterkanten 

Webinar over De Waterkanten op 25 juni, 18 -19 uur

Het project De Waterkanten ligt aan de Ringvaart en aan de Sportlaan in Lisse. In 2009 heeft de gemeente besloten dat het gebied aan de Ringvaart toe was aan revitalisering. De woningbouw en de voorzieningen die zijn gebouwd in de jaren ’50 en ’60 waren verouderd en toe aan vernieuwing. 

Sportcomplex en woningen

Het gehele plan De Waterkanten bestaat uit de nieuwbouw van het sportcomplex ‘De Waterkanten’ en de bouw van ongeveer 305 woningen. 138 hiervan zijn sociale woningen en 167 marktwoningen. De aanleg van het openbare gebied is ook een onderdeel van de werkzaamheden. 

Om het gebied op een goede manier te ontwikkelen zijn de verschillende projecten aan elkaar gekoppeld. VOF De Waterkanten, bestaand uit ontwikkelaars ABCnova en VORM, hebben de opdracht tot ontwikkeling gewonnen. Stek is verantwoordelijk voor de realisatie van de sociale huurwoningen en het Fioretti College liet zelf de middelbare school bouwen.
 

Woningen gerealiseerd

Op dit moment zijn er rond de 170 woningen gerealiseerd in De Waterkanten. Hiervan zijn ongeveer de helft appartementen en de helft laagbouwwoningen. De rest van de woningen is in aanbouw of wordt in de toekomst gerealiseerd. 

De gemeente Lisse, woonstichting Stek en VOF De Waterkanten kwamen op 20 december 2019 overeen dat aan het laatste deel van het project een andere invulling wordt gegeven dan in 2011 was afgesproken. Met deze veranderingen sluit de toekomstige bouw beter aan op de huidige vraag in Lisse. Dure appartementen en vrijstaande woningen maken plaats voor eengezinswoningen bestaand uit rijwoningen en geschakelde twee-onder-een kapwoningen. Daarbij wordt er nu een toren met 70 tot 74 sociale huurwoningen gerealiseerd. 

Als het project is gerealiseerd staat er een nieuwe woonwijk met een natuurlijke omgeving. 
 

Verbeterplan De Waterkanten

Het eerste deel van het project De Waterkanten is gerealiseerd en opgeleverd. Bewoners hebben aangegeven dat er aanpassingen nodig zijn. Wij nemen deze signalen serieus en daarom verbeteren wij de openbare ruimte. Het verbeterplan is in stand gekomen door gesprekken met bewoners, VOF De Waterkanten en de beheerders van de gemeente. Bewoners van De Waterkanten zijn hierover per brief geïnformeerd. De volgende verbeteringen gaan we uitvoeren (zie ook onderstaande afbeelding):
 

  1. Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid rond de Sportlaan, het Plein en de Hofjes kan verbeterd worden door conflictpunten tussen verschillende verkeersstromen zo veel mogelijk te voorkomen:

  • Het deel van het Plein voor het sportcomplex wordt in de toekomst vrijgehouden van fietsers.
  • Het trottoir loopt door voor de in-/uitrit van de parkeergarage naar het Plein.
  • Het deel van het Plein voor het sportcomplex wordt opengesteld voor schoolbussen en ouders van leerlingen in de vorm van een Kiss&Ride.

 

2. Voorzieningen voor voetgangers

Er wordt een voetpad aangelegd langs de Sportlaan ter plaatse van het nog te ontwikkelen bouwveld. Er komt een voetgangersoversteek van veld 4 naar De Hofjes en van de Hofjes naar het Plein.
 

3. Groen

De groenvoorziening wordt aangepast. De prikkelplanten worden vervangen door nieuwe planten. Bewoners hebben hun keuze voor beplanting in de wijk doorgegeven. Met de plantkeuze is rekening gehouden met biodiversiteit in de buurt, daarom zijn er verschillende soorten mogelijk.

4. Spelen

Wij vinden het belangrijk dat kinderen uit de wijk goed kunnen spelen. Inwoners betrekken wij bij de inrichting van de speelplek op het Plein. Zij hebben hun voorkeur aangegeven voor een van de drie verschillende ontwerpen van speeltoestellen. Het ontwerp met de meeste stemmen wordt op het Plein gerealiseerd.

Op dit moment worden de resultaten van de enquêtes uitgelezen. Zodra de winnende planten en de speelplek bekend zijn, komen deze op de website.

HOV-tracé over de Sportlaan

In het verbeterplan is, voor zover mogelijk op dit moment, rekening gehouden met de komst van het toekomstige HOV-tracé (HOV staat voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer) door/voor de Sportlaan. Op dit moment vindt een studie plaatst naar de inpassing van de HOV. Daarover wordt los van dit verbeterplan geïnformeerd.

 

Kunstwerk in de wijk

In 2018 is de buurt per brief geïnformeerd over het plaatsen van het kunstwerk van Harmke Datema. Door gewijzigde omstandigheden is het kunstwerk nog niet geplaatst, maar er is een nieuwe geschikte locatie gevonden voor het kunstwerk. Deze komt in het groenvak voor de ingang van het sportcomplex De Waterkanten als de omgevingsvergunning onherroepelijk is. 

 

Planning verbeterplan

De eerste werkzaamheden starten in mei 2020 met de aanleg van het voetpad langs veld 4 met de oversteek naar De Hofjes. Wij verwachten dat de werkzaamheden in het najaar zijn afgerond. Dit heeft onder andere te maken met het plantseizoen. Het kunstwerk wordt naar verwachting in het najaar van 2020 geplaatst.

 

Nieuws Waterkanten

Ga naar het begin