Kiezerspas en vervangende stempas

Kiezerspas

Als u voor de Tweede Kamerverkiezing in een andere gemeente wil stemmen, kunt u een kiezerspas aanvragen. Met een kiezerspas kan in heel Nederland worden gestemd. U kunt alleen met deze kiezerspas stemmen en krijgt geen nieuwe pas als de kiezerspas zoekraakt. In het stembureau laat u zowel uw keizerspas als uw identiteitsbewijs zien. 

Schriftelijke aanvraag kiezerspas

Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk vijf dagen voor de stemming, vrijdag 12 maart om 17:00 uur, door de burgemeester zijn ontvangen. U kunt het aanvraagformulier downloaden. U stuurt uw stempas met het verzoek mee.

Het ingevulde en ondertekende formulier kunt u op een van de volgende manieren aanleveren:

  • Scannen en per e-mail sturen naar: verkiezingen@hltsamen.nl
  • Per post sturen naar:
    Gemeente Teylingen, afd. Publieksservice, verkiezingen
    Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout

 
Mondelinge aanvraag kiezerspas

Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas kan tot uiterlijk vijf dagen voor de stemming, vrijdag 12 maart tot 17:00 uur, gedaan worden bij het gemeentekantoor in Sassenheim. U gaat naar het gemeentehuis waar u op de dag van de kandidaatstelling als keizer staat geregistreerd. Daar toont u uw stempas en vraagt een kiezerspas aan. Neem uw legitimatiebewijs mee.

Vervangende stempas

Heeft u geen stempas(sen) voor de Tweede Kamerverkiezingen ontvangen of bent u ze kwijt? Dan kunt u vanaf woensdag 3 maart een nieuwe stempas aanvragen bij het gemeentekantoor in Sassenheim. U moet hiervoor wel een afspraak maken. U kunt tot 12 maart 17.00 uur een vervangende stempas aanvragen. Neem uw legitimatiebewijs mee.

 

Ga naar het begin