Ga naar de inhoud

Seniorenraad

De Seniorenraad is een adviescommissie voor het college van burgemeester en wethouders met als doelstellingen:

  1. het vergroten van de betrokkenheid van senioren bij de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het (mede) voor hen gevoerde gemeentelijk beleid;
  2. het bijdragen aan de totstandkoming of verbetering van integraal gemeentelijk ouderenbeleid, dat senioren in Lisse in staat stelt om de regie over hun eigen leven te kunnen blijven voeren.

De Seniorenraad kan onder meer adviseren over: ouderenbeleid als specifiek beleidsterrein en ouderenbeleid als onderdeel c.q. in samenhang met de overige gemeentelijke beleidsterreinen (zoals zorg, vervoer, huisvesting, educatie, arbeid, cultuur en recreatie). Ook kan ze adviseren over uitgangspunten en voornemens met betrekking tot het ouderenbeleid en de voortgang in het vormgeven van het gemeentelijk ouderenbeleid.

De tien leden van de Seniorenraad worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders op voordracht van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, de Katholieke Bond van Ouderen, de Protestants Christelijke Ouderenbond, de cliëntenraad van Woonzorgcentrum Berkhout en de cliëntenraad van Woonzorgcentrum Rustoord (namens iedere instellingen twee leden). Daarnaast benoemt het college vier ongebonden leden.

Vergaderingen

De seniorenraad vergadert zeven keer per jaar. De wethouder is twee maal per jaar aanwezig voor het beantwoorden van vragen. U vindt de vergaderverslagen rechts op deze pagina. Ze verschijnen daar zodra ze in de eerstvolgende vergadering zijn vastgesteld.
De bijeenkomsten zijn openbaar, u bent van harte welkom!

Samenstelling

Mevrouw A. Marseille-Mastenbroek 
Functie: commissielid/penningmeester 
Barentszstraat 68
2161 TM Lisse
Tel. 0252-414 759
E-mail: ada.marseille@casema.nl
Organisatie: Cliëntenraad Woonzorgcentrum Rustoord

De heer J.C.M. Hoogkamer
Functie: commissielid/secretaris
Adres: Willem-Alexanderplein 34
2161 SP Lisse
Tel: 0252-520 916
Mobiel: 06 48640559
E-mail: jcmhoogkamer@gmail.com
Organisatie: ongebonden

De heer T.H.J. Meijer
Functie: commissielid
Adres: Eikenlaan 280a
2161 EK Lisse
Tel: 0252-211 363
E-mail: theomeijer@telfort.nl
Organisatie: Cliëntenraad Woonzorgcentrum Berkhout

De heer J. Möhlmann
Functie: commissielid, 
Adres: Westerdreef 18
2161 GN Lisse
Tel. 0252-415322
E-mail: j.mohlmann@hetnet.nl
Organisatie: PCOB

Mevrouw M.T. van Graven – Schrama
Functie: commissielid
Adres: Laan van Rijckevorsel 14
2161 KT Lisse
Tel. 0252-419 031
E-mail: mvangraven@ziggo.nl
Organisatie: KBO

Mevrouw L.H.M. Bouwer
Functie: commissielid
Adres: Nassaustraat 202
2161 RX Lisse
Tel: 0252-412 710
Mobiel: 06 10825303
Organisatie: Cliëntenraad Woonzorgcentrum Berkhout

Mevrouw A. Veelenturf 
Functie: commissielid
Adres: Rembrandtplein 59
2162 EC Lisse
Tel. (0252) 426 277
E-mail: a.veelenturf41@gmail.com
Organisatie: ongebonden

Mevrouw I. de Graaff-Horsten
Functie: commissielid
Adres: Bloembinderspark 33
2161 XR Lisse
Tel. 0252-420 407
Mobiel: 06 49902658 - 06 28517430
E-mail: cahorsten@gmail.com
Organisatie: ongebonden