Ga naar de inhoud

Paspoort of identiteitskaart aanvragen

U gebruikt een paspoort of identiteitskaart om te laten zien wie u bent. Een paspoort of identiteitskaart is ook een reisdocument waarmee u naar andere landen kunt reizen. Met een identiteitskaart kunt u de meeste Europese landen bezoeken. Met een paspoort kunt u alle landen bezoeken. Voor sommige landen heeft u ook een visum nodig. Meer informatie over reizen naar het buitenland vindt u op Rijksoverheid.nl.

Kinderen hebben een eigen paspoort of identiteitskaart nodig om naar het buitenland te reizen. Kinderen vanaf 14 jaar moeten zich in Nederland kunnen identificeren.

Bent u 18 jaar of ouder, dan is uw paspoort of identiteitskaart 10 jaar geldig. Voor iedereen onder de 18 jaar is een paspoort of identiteitskaart 5 jaar geldig.

Voorwaarden

Iedereen met de Nederlandse nationaliteit kan een Nederlands paspoort en een Nederlandse identiteitskaart aanvragen.

Aanpak

U kunt uw paspoort alleen met pin betalen bij de aanvraag.

Zo vraagt u een paspoort of identiteitskaart aan:

  • U komt naar de gemeente.
  • U neemt al uw reisdocumenten mee, ook als deze verlopen zijn.
  • U neemt 1 kleurenpasfoto mee die voldoet aan de richtlijnen.
  • U betaalt uw paspoort of identiteitskaart bij de aanvraag. Graag met pin betalen.

Vanaf 12 jaar mogen kinderen zonder toestemming van een ouder een identiteitskaart aanvragen. Voor het aanvragen van een paspoort hebben kinderen tot 18 jaar toestemming van beide ouders nodig. Hiervoor zijn er 2 mogelijkheden:

  • Een ouder of voogd gaat mee naar de gemeente voor de aanvraag. De ouder of voogd moet zich kunnen legitimeren. De andere ouder of voogd moet schriftelijk toestemming geven. Ook heeft u zijn of haar identiteitsbewijs nodig.
  • Neemt u geen ouder of voogd mee naar de gemeente? Dan moeten beide ouders of voogden schriftelijke toestemming geven. Neem de schriftelijke toestemming en de identiteitsbewijzen van de ouders of voogden mee.

Is uw paspoort of identiteitsbewijs vermist of gestolen? Ga naar de gemeente om een nieuw reisdocument aan te vragen. U hoeft geen aangifte te doen bij de politie.

Zorg dat u schone handen heeft (bijvoorbeeld geen verfresten, lijm, olie etc.) zodat er goede vingerafdrukken kunnen worden genomen.

Contact

Voor de aanvraag maakt u een afspraak. U hoeft geen afspraak te maken om een paspoort af te halen.

Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.

Kosten

Een paspoort vanaf 18 jaar kost: € 65,00.
Een paspoort onder de 18 kost € 52,00.

ID kaart 18- : € 29,00
ID kaart 18+: € 51,00

Wilt u met spoed een paspoort aanvragen? Dan komt er € 47,55 bovenop. 

Vergeet uw pinpas niet! (u kunt alleen met pin betalen)

Termijn

Na uw aanvraag duurt het vijf werkdagen voordat u het paspoort kunt ophalen.

  • Kwijt, verloren of gestolen?

Bent u uw paspoort, identiteitskaart en-of rijbewijs kwijt, verloren of is deze gestolen? Legt u dan altijd een verklaring van vermissing af bij de gemeente. U hoeft geen aangifte meer te doen bij de politie. De verklaring van vermissing is nodig om misbruik van uw oude reisdocument tegen te gaan en voor de aanvraag van een nieuw reisdocument.

  • Spoedprocedure

Heeft u uw nieuwe paspoort sneller nodig? Maak dan gebruik van de spoedprocedure. Als u de spoedaanvraag vóór 15.00 uur doet, kunt u in principe de eerstvolgende werkdag vanaf 09.00 uur uw paspoort ophalen. Aan de spoedprocedure zijn extra kosten verbonden.

  • Noodpaspoort

Bent u uw paspoort kwijtgeraakt en moet u onmiddellijk op reis? Vraag dan een noodpaspoort of nooddocument aan op of in de buurt van vliegvelden of andere grensposten. Kijk op de website van de Koninklijke Marechaussee (onderdeel van het ministerie van Defensie) voor meer informatie.