Gemeentelijke onderscheidingen

 • De gemeente Lisse kent een aantal gemeentelijke onderscheidingen voor personen die zich op een bijzondere wijze inspannen of hebben ingespannen voor de Lissese samenleving
 • De gemeente Lisse reikt de prijzen jaarlijks uit tijdens de nieuwjaarsreceptie

Werkwijze

Vrijwilligersprijs (individueel/groep)

De vrijwilligersprijs wordt toegekend aan een persoon en groep personen die zich langdurig belangeloos en op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben ingezet voor de Lissese gemeenschap. Personen kunnen jaarlijks worden voorgedragen tot en met 15 november. De vrijwilligersprijzen reiken we jaarlijks uit tijdens de nieuwjaarsreceptie. De prijs voor beide categorieën is een penning van Frans en Truus van der Veld aangevuld met een geldprijs. Die bedraagt € 50,- voor een individu en € 200,- voor een groep.

Lissese jeugdprijs (voor jonge vrijwilligers)
Met deze onderscheiding benadrukken wij hoezeer wij jonge vrijwilligers (tot en met 22 jaar) waarderen, die zich onderscheiden door een individuele prestatie of initiatief voor de gemeente. Immers, ‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’.

Met ons onderschrijft u ongetwijfeld het grote maatschappelijke belang, dat wij juist jongeren aanmoedigen om vrijwilligerswerk te doen.

De onderscheiding bestaat uit een bedrag van € 100,- die de winnaar besteedt aan zijn/haar eigen organisatie en daarnaast uit een geldprijs van € 50,- als blijk van waardering voor de jongere zelf.

Vrijwilligers voordragen kan tot en met 15 november 2018

Kent u iemand die de prijs verdient? Meld dit dan aan de gemeente Lisse. U kunt uw favoriete vrijwilliger(s) aanmelden via dit online fomulier.
Lees eerst de voorwaarden voordat u het voordrachtformulier invult.
Schriftelijk aanmelden is ook mogelijk. Bij de receptie van het gemeentehuis Lisse zijn nominatieformulieren beschikbaar. Het ingevulde formulier kunt u afgeven bij de receptie of toesturen naar gemeente Lisse, Postbus 200, 2160 AE Lisse t.n.v. Beleidsondersteuning  Sociaal Domein. Sluitingsdatum is donderdag 15 november 2018.

Voorwaarden

Voorwaarden voor vrijwilligersprijs (algemeen)

Mensen die met hun vrijwilligerswerk op unieke, waardevolle of opvallende wijze iets betekenen voor een ander of de gemeenschap komen in aanmerking voor de prijs

 • Het gaat niet altijd om grote klussen of langdurig werk, ook kleine of eenmalige acties kunnen veel effect hebben
 • Alle soorten vrijwilligerswerk komen in aanmerking: coaching, barwerk, warme maaltijden rondbrengen, lid zijn van de vrijwillige brandweer, buurtactiviteiten organiseren en nog veel meer
 • De adviescommissie vrijwilligersprijs beoordeelt de voordrachten


Voor elke Gemeentelijke onderscheiding gelden bovendien de volgende voorwaarden:

Vereisten toekenning
Voor het indienen van een voordracht voor een Gemeentelijke Onderscheiding gelden de volgende vereisten voor toekenning:

 • persoon, of een groep vrijwilligers, die zich langdurig, belangeloos en op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk heeft/hebben gemaakt
 • niet-ingezetene(n) van Lisse die zich op een bepaald terrein voor de Lissese gemeenschap heeft/hebben ingezet
 • degenen die in de afgelopen 5 jaar (uitgezonderd Lissese jeugdprijs) een Gemeentelijke Onderscheiding voor dezelfde activiteit hebben gekregen komen niet in aanmerking
 • bij een familierelatie (uitgezonderd mantelzorgers) tussen voordrager en voorgedragene, wordt de voordracht niet in behandeling genomen, tenzij de voordracht duidelijk niets te maken heeft met-, of niet in het belang is van de voordrager
 • de voordracht voor een waarderingsspeld moet de instemming hebben en ondersteund worden door tenminste 2 personen
 • deze vereisten zijn niet van toepassing voor sportkampioenen

Criteria
De voordracht voor een Gemeentelijke Onderscheiding moet voldoen aan de volgende criteria. Deze criteria kunnen facultatief gehanteerd worden bij de beoordeling of een persoon of groep in aanmerking komt voor een Gemeentelijke Onderscheiding:

 • de voordracht heeft toegevoegde waarde ten opzichte van eerdere blijken van waardering
 • de voorbeeldfunctie van de voorgedragene en de uitstraling naar (een deel van) de gemeenschap
 • de mate van verdienste
 • de activiteiten van de voorgedragene, moeten minimaal in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en in een aaneengesloten periode
 • een minimale periode van inzet van tenminste 2 jaar op een bepaald terrein en de intensiteit waarmee dat gebeurde
 • cumulatie van activiteiten
 • de gelegenheid, een jubileum of een afscheid
 • elke aanvraag wordt op eigen waarde beoordeeld
 • deze criteria kunnen facultatief gehanteerd worden bij de beoordeling of een persoon of groep in aanmerking komt/komen voor een Gemeentelijke Onderscheiding

 
N.B. Niet volledig ingevulde voordrachtformulieren worden niet in behandeling genomen.
De Adviescommissie onderscheidingen Lisse kan bij onduidelijkheid of twijfel navraag doen over de voordracht. De Adviescommissie onderscheidingen Lisse beoordeelt de aanvraag op basis van vastgestelde criteria, en stelt een onderbouwd advies op voor het college. Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over het advies.

Meer informatie

Register
In het Register gemeentelijke onderscheidingen leest u wie al eerder een gemeentelijke onderscheiding ontvingen.

Ga naar het begin