Ga naar de inhoud

Lisse oriënteert zich op uitvoering beheer openbare buitenruimte

14 maart 2018
Fitplein

De gemeente Lisse bekijkt de wijze waarop zij de uitvoerende taken van het (dagelijks) beheer van de buitenruimte en afvalbeheer wil organiseren. De directe aanleiding hiervoor is het aflopen van de dienstverleningsovereenkomst met Meerlanden per 1 juli 2019. Op basis van de voorlopige uitkomsten van de oriëntatie wil het College een aantal kansrijke uitvoeringskeuzes verder onderzoeken.

Nu de overeenkomst met Meerlanden afloopt, is het een logisch moment voor het college om zich te oriënteren op de toekomst. Hierbij is gekeken naar de doelstellingen van Lisse in de buitenruimte (Toekomstvisie Lisse 2030), de trends uit de samenleving en de ontwikkelingen op het vakgebied. Op basis van deze uitgangspunten zijn, op de verschillende taken, kansrijke uitvoeringskeuzes beschreven. 

Ontwikkelingen

De afgelopen maanden is er terug gekeken op de samenwerking met Meerlanden. Verder is gekeken naar organisatorische ontwikkelingen en kansen binnen HLTsamen. Maar ook naar trends in de samenleving en op het gebied van beheer openbare ruimte en afvalbeheer. 

Kansen HLTsamen

De overeenkomst tussen de gemeente Hillegom en Meerlanden loopt per 1 januari 2021 af. Voor de werkorganisatie HTLsamen biedt het aflopen van de contracten een kans om te kijken of het mogelijk is het beheer van de openbare ruimte voor alle drie de gemeenten (op onderdelen) op dezelfde wijze te organiseren. Dit levert voordelen op in kwaliteit en kosten (o.a. effectiviteit, efficiency en slagkracht), verminderde kwetsbaarheid en een organisatie die is voorbereid op de toekomst.

Kansrijke uitvoeringskeuzes

Het college gaat onderzoeken of de uitvoering van de afvalinzameling/ verwerking en gladheidsbestrijding bij Meerlanden kan blijven. Taken op het gebied van participatie, co-creatie en zelfbeheer zouden door HLTsamen, in samenwerking met (lokale) partijen opgepakt kunnen worden. Ook het verhelpen van storingen, calamiteiten en meldingen zou HLTsamen mogelijk zelf kunnen doen. Specialistische, civieltechnische taken zoals het onderhoud aan rioleringen en het reinigen van kolken en verhardingen gaat de gemeente mogelijk uitbesteden aan de markt.

LinkedIn

Delen via e-mail

https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/nieuwsbericht/archive/2018/03/article/lisse-orienteert-zich-op-uitvoering-beheer-openbare-buitenruimte-993.html