Ga naar de inhoud

Kopers voor De Oude School

06 december 2017
Kopers De Oude School in Lisse

De gemeente Lisse heeft een koper gevonden voor De Oude School aan de Heereweg. Het zijn de kunstenaars van Plan4, de heer Wout Ruigrok en mevrouw Iet Langeveld.

Openbare Kunstschool

Het plan van de kunstenaars is een Openbare Kunstschool met een beperkte woonfunctie.

Voor de woonfunctie zal een wijziging van het bestemmingsplan nodig zijn. De gemeente en de kopers zullen gezamenlijk een traject uitwerken om zo snel mogelijk het nieuwe pand te kunnen betrekken. De verwachting is dat begin 2019 de Openbare Kunstschool van start gaat.


Verkoop bij inschrijving

De openbare verkoopprocedure door middel van inschrijving startte op 10 mei 2017. Geïnteresseerden werd gevraagd een plan te maken met meerwaarde voor het centrum van Lisse en behoud en renovatie van het gebouw. De inschrijvers zijn beoordeeld op de kwaliteit van hun plan. Het plan was voor de gemeente belangrijker dan het financiële bod.

Winnaar bekend na ondertekening

In totaal schreven elf kandidaten zich in voor de eerste ronde. Na beoordeling bleven er nog vijf inschrijvers over die doorgingen naar de tweede ronde, waarvan vier inschrijvers op 15 september 2017 hun definitieve plan hebben ingediend. Uiteindelijk trok de aanvankelijke winnaar zich terug en kregen de huidige kopers, die als tweede waren geëindigd bij de beoordeling, de kans De Oude School te kopen.


Behoud Oude School

Al jaren spreken verschillende partijen met elkaar over de herontwikkeling van het gebied rondom het Heemskerkplein. Inwoners spraken de wens uit om De Oude School, de monumentale eik en de lindebomen te behouden. De gemeenteraad kwam op 30 maart 2017 zelf met een plan voor het Heemskerkplein en omliggend gebied. De verkoop van De Oude School is de eerste stap van dit plan. Nu de verkoop is geslaagd kan de gemeente uitgaan van een zelfstandige ontwikkeling van de overige deelgebieden rondom De Oude School.

LinkedIn

Delen via e-mail

https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/nieuwsbericht/archive/2017/12/article/kopers-voor-de-oude-school-956.html