Ga naar de inhoud

College stelt nieuwbouw sportaccommodatie Ter Specke voor

06 oktober 2017
Vloer sporthal

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om te kiezen voor nieuwbouw van sporthal Ter Specke en de bijbehorende gebouwen.

Al vele jaren is nagedacht over de toekomst van de sterk verouderde sporthal en meerdere scenario’s zijn onderzocht. Nieuwbouw van de accommodatie blijkt de optimale en meest duurzame optie. De totale kosten bedragen €6,5 miljoen.

In de huidige sporthal zijn de kleedkamers en sanitaire voorzieningen in slechte staat. Ook de energiekosten van het gebouw zijn hoog. Kortom; de accommodatie is oud en op niet al te lange termijn kunnen ongemakkelijke en wellicht onveilige situaties ontstaan.

Lisse heeft de sporthal nodig. Zeker in de winterperiode maken veel verenigingen gebruik van de sporthal. Een aantal jaar geleden is de accommodatie dan ook als basisvoorziening aangemerkt.

Sporthal Ter Specke blijft

Uiteindelijk blijkt nieuwbouw de meest duurzame investering. Opknappen en renoveren vielen hiermee af. Immers, met een opknapbeurt schuift de gemeente de beslissing over de toekomst van de accommodatie alleen een paar jaar vooruit.

Een grondige renovatie, waarbij de sporthal weer langer mee kan, blijkt nagenoeg net zo duur als nieuwbouw. Terwijl de jaarlijkse kosten aan bijvoorbeeld energie bij renovatie hoger uitvallen dan na nieuwbouw. Ondanks de benodigde investering kiest het college daarom voor nieuwbouw als meest duurzame optie.

Kleedkamers en verenigingsruimte

De verenigingsruimte van FC Lisse is onlosmakelijk verbonden met de sporthal, zowel bouwtechnisch als in het gebruik. Diverse sportverenigingen gebruiken Sporthal Ter Specke voor binnentrainingen en wedstrijden.FC Lisse speelt er bovendien de zaalvoetbalcompetitie. FC Lisse is belangrijk voor Lisse. De club heeft veel leden en biedt daarmee een grote maatschappelijke functie. FC Lisse gaat jaarlijks gemiddeld €100.000,- bijdragen aan de exploitatiekosten. Aan de hand van extern onderzoek is bepaald dat dit bedrag past bij de financiële draagkracht van de club. Verder is zij verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de sportaccommodatie.

Investering FC Lisse

Naast de jaarlijkse bijdrage gaat de gemeente de club vragen om een bedrag van €500.000,- aan de investering bij te dragen. Gezamenlijk bekijken de gemeente en FC Lisse hoe de club aan dit bedrag kan voldoen.

Een mogelijkheid is dat een deel van het bedrag zou kunnen bestaan uit het zelf uitvoeren van werkzaamheden door de club. De bouw zal starten als FC Lisse het bedrag kan garanderen. Van dit bedrag draagt de club €200.000,- bij voorafgaand aan de start van de bouwwerkzaamheden.

Duurzame investering

Lisse wil een duurzame gemeente zijn. Daarom wordt een bedrag van €200.000,- gereserveerd voor duurzaamheidsmaatregelen. Omdat het nieuwe gebouw daarmee nagenoeg energieneutraal wordt, zijn de jaarlijkse lasten het laagst.

 

 

LinkedIn

Delen via e-mail

https://www.lisse.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/nieuwsbericht/archive/2017/10/article/college-stelt-nieuwbouw-sportaccommodatie-ter-specke-voor-925.html