Zoemen in de zomer

16 augustus

Bijen zijn onmisbaar voor de bestuiving, zoals voor groente en fruit. Ook jij kan bijen helpen door bloemen te zaaien.

We steunen het initiatief van De Groene Cirkel Bijenlandschap. Zij werken aan het terugdringen van bijensterfte. Dit voorjaar hebben ze honderden bijenhotels en zakjes bloemenzaad uitgedeeld. De provincie Zuid-Holland had deze beschikbaar gesteld voor gemeenten, basisscholen, wijk- en buurttuinen. Daar is dankbaar gebruik van gemaakt door de wilde bijen. De eitjes voor volgend jaar zijn gelegd!

Wilde bijen zijn niet alleen in de zomer actief

Zo gaat de klimopbij pas vliegen als in de herfst de klimop bloeit. Honingbijen vliegen het hele jaar als het weer het toelaat en als er genoeg bloeit. Hommels, vlinders en zweefvliegen zijn ook nog op zoek naar nectar en stuifmeel. In de lente staat de natuur volop in bloei, in de zomer wordt dat wat minder. Maar niet alleen planten, ook bomen bloeien in de zomer, zoals de linde en de honingboom.

Zet bloemen en kruiden in je tuin of balkon

In je tuin of op je balkon kun je helpen met het planten van zomerbloeiers, zoals hortensia, clematis en zonnebloemen. Ook bloeiende kruiden zoals tijm, salie, marjolein, basilicum en munt zorgen voor voldoende voedselaanbod voor bijen. Als je dan toch bijvriendelijk bezig bent, gebruik dan geen gif in je tuin. Dus niet meteen spuiten tegen luizen. De larven van lieveheersbeestjes en zweefvliegen eten die luizen wel weer op. Lees hier meer tips over natuurlijk tuinieren.

Echt zoden aan de dijk zet het wanneer meerdere partijen samenwerken en hun tuin of terrein bijvriendelijker maken. Zo ontstaat een regionaal netwerk voor bijen, hommels en zweefvliegen. Een landschap dat bestuiving verzekert en zorgt voor een aantrekkelijke leefomgeving. Iedereen kan een schakeltje in dit netwerk worden en bijdragen aan het bijenlandschap in de regio.

De Groene Cirkel Bijenlandschap

In de Groene Cirkel Bijenlandschap werkt een groot aantal partijen samen aan een bijenlandschap in het gebied van Wassenaar tot en met de Duin- en Bollenstreek, en van de kust tot Nieuwkoop. Een bijvriendelijke inrichting en ander beheer moeten zorgen voor een netwerk van verbindingen met voldoende voedsel en nestgelegenheid voor bestuivende insecten.

Meer informatie op de website van Bijenlandschap 

Ga naar het begin