Ga naar de inhoud

Zwembad de Waterkanten 4,5 maand dicht voor herstelwerk

16 juni

In de week van 18 juli t/m begin december 2022 is het zwembad van Sportcentrum de Waterkanten gesloten

De gemeente is als eigenaar van het zwembad genoodzaakt deze sluiting in te plannen. Er moeten noodzakelijke herstelwerkzaamheden gedaan worden om de bouwtechnische gebreken in het zwembad te verhelpen. Al eerder zijn deze gebreken in het zwembad aangepakt. Na een controle bleken deze onvoldoende verholpen en er zijn helaas nieuwe gebreken ontstaan. Deze moeten zo snel mogelijk worden verholpen.
 

Advies voor sluiting vanaf de zomerperiode

Het college van B&W beseft dat de sluiting van het zwembad bijzonder vervelend is voor de vele gebruikers. De beheerder Sportfondsen heeft geadviseerd om de werkzaamheden vanaf de zomerperiode uit te voeren. In die periode wordt het zwembad het minst gebruikt.

De herstelwerkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • Renovatie van de goot om lekkages in het wedstrijdbad en recreatiebad te verhelpen
  • Herstellen van losgekomen wandtegels
  • Herstel van scheuren aan voegen bij tegels

Naast de herstelwerkzaamheden kost het leeg laten lopen en weer vullen van het zwembad ook aanzienlijke tijd.
 

Herstelplan en afspraken over vergoeding schade

De aannemer is door de gemeente verantwoordelijk gesteld voor het herstel van de werkzaamheden. Om bovenstaande punten te herstellen is de gemeente in overleg met de projectontwikkelaar VOF de Waterkanten. Het college heeft opdracht gegeven voor onder andere een goed en haalbaar herstelplan. Het college verwacht op korte termijn overeenstemming over de planning van werkzaamheden en financiële afhandeling van de geleden schade.
 

Vinger aan de pols

De gemeente houdt stevig vinger aan de pols over het waarmaken van de planning en de kwaliteit van de uitvoering. De sporthal en gymzalen van Sportcentrum de Waterkanten zijn gedurende de werkzaamheden aan het zwembad gewoon geopend voor gebruik. Sportfondsen betreurt de situatie ten zeerste en probeert de zwemlessen te verplaatsen naar omliggende accommodaties. Voor vragen met betrekking tot zwemlessen en het gebruik van het zwembad kunnen inwoners zich richten tot Sportcentrum de Waterkanten.

Ga naar het begin