Ga naar de inhoud

Winnaars vrijwilligersprijzen 2022

27 juni

En de winnaars zijn...

Winnaars vrijwilligersprijzen

1e prijs Vrijwilligersprijs Individueel: Piet van Rijnberk

Piet is al tientallen jaren betrokken bij de Atletiekvereniging De Spartaan. Aanvankelijk  als jurylid bij de wedstrijden, daarna ook als scheidsrechter, wedstrijdleider en opleider voor nieuwe juryleden. Verder heeft Piet als bestuurslid en ledenadministrateur zijn sporen verdiend. Naast de inzet voor AV De Spartaan was Piet betrokken bij de hardloopevenementen in het Zorg en Zekerheid Circuit.

Ook als chauffeur voor de vrijwilligersbus van Marente Berkhout, DSV Rustoord en Activite is hij geen onbekende. Bovendien was hij 10 jaar penningmeester van de Zonnebloem. Hij is bij uitstek de Vrijwilliger van het jaar 2022! De onderscheiding bestaat uit een blijvend aandenken en een cheque van € 500 om te investeren in het initiatief.

2e prijs Vrijwilligersprijs Individueel: Sigrid Kunnen

Sigrid is vanaf 2002 breed betrokken bij de Stichting Puntenburg. Zij is niet alleen bestuurslid, maar ze begeleidt ook de cliënten bij het paardrijden. Zij coördineert de verzorging van de paarden, organiseert de NLDoet dag en regelt subsidies. Daarnaast is zij de stimulator voor de inzet van de andere vrijwilligers. De tweede prijs is een cheque van twv € 250,-.

Gedeelde derde prijs: Erik Plantenberg en Ingrid de Haan 

Erik is vanaf 2009 betrokken bij roeivereniging Iris. Mede dankzij zijn inzet werd de vereniging een begrip in Lisse met een eigen clubgebouw. Hij motiveerde de groep vrijwilligers om te helpen bij de bouw van het clubgebouw en is ook een enthousiaste coach van de jeugd. 

Ingrid is vanaf 1994 een begrip bij de Stichting de Zevensprong. Zij geeft zwemles aan kinderen met een beperking en traint ook de wedstrijdgroep van de vereniging. Daarnaast is zij een aanspreekpunt voor de andere vrijwilligers. Ze geeft zwemles met haar hart en daarom hebben de deelnemers haar in hun hart gesloten. De derde prijs is een cheque van twv € 100.

Jeugdprijs: Govanni Cozijn

Govanni is als vrijwilliger actief bij Atletiekvereniging De Spartaan. Hij is een zeer gewaardeerde jonge kracht bij de vereniging. Hij is trainer van de jeugd en daarnaast coördinator van nevenactiviteiten. Hij weet de jeugd te enthousiasmeren. Hij is vaak aanwezig en is dan ook aanspreekpunt voor de jeugd en hun ouders. Een ware jeugdvrijwilliger en een verdiende Jeugdprijs! De prijs bestaat uit een VVV-bon die hij naar eigen inzicht kan besteden en een cheque van € 250 te besteden aan het initiatief.

1e prijs Vrijwilligersprijs Groep: Vrijwilligers van Stichting Vluchtelingenwerk

De vrijwilligers zetten zich vanaf 1990 in voor de ondersteuning van vluchtelingen bij de integratie in Lisse. Zij begeleiden vluchtelingen met een grote mate van betrokkenheid. Ze helpen bij onderwijs, het leren van de Nederlandse taal, het wegwijs maken bij huisvesting. Kortom. alles wat nodig is om zich in Lisse thuis te voelen. Juist in deze tijd is het werk van deze stichting erg actueel. Het werk van deze vrijwilligers verdient alle respect. De prijs bestaat uit een cheque van € 750 om te investeren in de Stichting Vluchtelingenwerk.

2e prijs Vrijwilligersprijs Groep: vrijwilligers van NME de Groene Bol

Deze vrijwilligers zetten zich in om de natuureducatie onder met name de schooljeugd bekendheid te geven. Dit wordt vanaf 2014 gedaan door het verzorgen van wandelingen, excursies en workshops. De tweede prijs is een cheque van € 250,- in te zetten voor het initiatief.

Aanmoedigingsprijs: Vrijwilligers van Langeveldshof

De vrijwilligers van Langeveldshof kregen een aanmoedigingsprijs. Deze groep is te kort actief voor een nominatie, maar Langeveldshof is een niet meer weg te denken initiatief in Lisse. De vrijwilligers zetten zich met enthousiasme in voor de opvang van kwetsbare medemensen. Deze aanmoediging geeft een zetje in de rug van deze groep vrijwilligers om de komende jaren door te gaan. De aanmoedigingsprijs is een cheque van € 100,- voor de vereniging.

Uitreiking in Keukenhof

De jaarlijkse vrijwilligersprijzen werden op 24 juni uitgereikt. Dit vond plaats bij de bloemententoonstelling van Keukenhof, sinds vorig jaar sponsor van de vrijwilligersprijzen. Door de bijdrage van Keukenhof kregen ook de nummers 2 en 3 een cheque om te investeren in het initiatief of de vereniging. De prijzen werden uitgereikt door wethouder Jolanda Langeveld, burgemeester Lies Spruit en directeur Bart Siemerink van Keukenhof.

De vrijwilligersprijzen worden jaarlijks toegekend aan een persoon en groep personen die zich langdurig belangeloos en op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Lissese gemeenschap. Inwoners van Lisse konden mensen voordragen voor de prijzen. De Adviescommissie, die bestaat uit vrijwilligers uit de Lissese gemeenschap, besprak de voordrachten.

Bij de keuze voor de winnaars liet de Adviescommissie zich leiden door de opvallende prestatie van de vrijwilliger(sgroep), de duur van de inzet in jaren en de koppeling met de gemeenschap en beleving voor Lisse.

Ga naar het begin