Wijziging waardering mantelzorgers in 2022

22 december

Win-win situatie voor mantelzorgers en ondernemers

Ons college heeft besloten vanaf 2022 mantelzorgers op een iets andere manier te gaan waarderen. Mantelzorgers mogen volgend jaar kiezen tussen een VVV-bon of een bon van lokale ondernemers ter waarde van € 100,-. De pluim voor jonge mantelzorgers blijft een bon van € 30,- die besteed kan worden bij een lokale ondernemer naar keuze.

Mantelzorgers in onze gemeente ontvingen tot nu toe steeds jaarlijks een VVV-bon van € 100,- als mantelzorgcompliment. Bij de bespreking van het mantelzorgbeleid in de gemeenteraad afgelopen voorjaar is afgesproken om de wijze van waardering van mantelzorgers nader te onderzoeken. Een idee was om ondernemers hierbij te betrekken. Verschillende mogelijkheden zijn bekeken en vervolgens is een iets aangepaste aanpak voor het mantelzorgcompliment vanaf 2022 opgesteld.

Wethouder Jolanda Langeveld: ‘Ik vind het mooi dat we nu ook blijvend aandacht hebben voor de jonge mantelzorgers door ze een Pluim te geven. Daarnaast is er voor de volwassen mantelzorgers nog steeds de vertrouwde VVV-bon, maar nu ook de keuze voor een bon te besteden bij onze lokale ondernemers’.

Win-win voor mantelzorgers en ondernemers

De gemeente waardeert en erkent met het mantelzorgcompliment de inzet van mantelzorgers. Tegelijkertijd krijgt de gemeente hiermee de mantelzorgers beter in beeld, zodat meer communicatie en ondersteuning mogelijk is. Door lokale ondernemers te betrekken, stimuleert de gemeente dat het compliment in Lisse wordt besteed. Ondernemers op hun beurt kunnen hiermee laten zien dat zij maatschappelijk betrokken ondernemen. Het stimuleert ondernemers bovendien om oog te hebben voor eventuele mantelzorgers binnen hun eigen organisatie.

Achtergrond

In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2015 staat mantelzorgwaardering voor gemeenten als wettelijke taak benoemd. Hoe gemeenten dat invullen schrijft de wet niet voor, dat mogen zij zelf bepalen. Stichting WelzijnsKompas voert het toekennen van de mantelzorgcomplimenten uit.

Ga naar het begin