Wethouder Van der Laan stimuleert kinderen om te bewegen

5 oktober

Het beweegstimuleringsprogramma Sjors Sportief en Creatief ging 2 oktober van start.

Foto wethouder en kind

Wethouder Jeanet van der Laan overhandigde leerlingen van de Josephschool de eerste boekjes van Sjors Sportief en Creatief. Dit boekje is op alle bassischolen in Lisse geïntroduceerd en aan bijna tweeduizend kinderen uitgereikt. Vanaf nu kunnen kinderen zich vaak gratis inschrijven voor meer dan veertig verschillende kennismakingslessen van sport en cultuur.

Door deel te nemen aan kennismakingslessen ontdekken kinderen ontdekken wat er allemaal te doen is en wat ze leuk vinden zonder dat ze meteen lid hoeven te worden van een club of vereniging.

Hoge verwachtingen

“Ik vind het ontzettend belangrijk dat jongeren al vroeg met sporten beginnen en dat ook volhouden”, aldus sportwethouder Jeanet van der Laan. “Maar ook de creatieve kanten van kinderen moeten we stimuleren. Ik ben dan ook heel erg blij dat we nu met Sjors Sportief en Creatief kunnen starten. Ik heb er hoge verwachtingen van.”

Scholen en sportaanbieders enthousiast

In juni riep Team buurtsportcoaches Lisse de verenigingen en sportaanbieders op om mee te doen aan Sjors Sportief & Creatief. “De reacties waren enthousiast”, aldus wethouder Van der Laan. “Maar liefst dertig verschillende aanbieders hebben zich aangemeld en bieden de komende maanden kennismakingslessen aan. Ook scholen staan positief tegenover extra bewegingsstimulering buiten schooltijd.”

Inschrijven

Basisschoolleerlingen kunnen zich gemakkelijk inschrijven voor de verschillende kennismakingslessen via www.lisseactief.nl of de Sjors Sportief-app. Dit kan gedurende de rest van het schooljaar en voor net zoveel sporten als ze willen. Gratis of tegen een kleine bijdrage.

Lokaal Sportakkoord

Het beweegstimuleringsprogramma sluit aan bij het Lokaal Sportakkoord. De gemeente Lisse wil kinderen en sport- beweeg- en cultuuraanbieders met elkaar verbinden en stimuleren dat kinderen structureel deelnemen aan activiteiten bij een vereniging, club of andere aanbieder. Deze vraag kwam onder meer vanuit de partners van het Meerjarenprogramma Sporten, bewegen en spelen.

De gemeente Lisse wil in samenwerking met alle partijen in 2021 ook het aanbod voor volwassenen en ouderen verder inzichtelijk krijgen. Uit de cijfers van Sjors Sportief & Creatief blijkt dat maar liefst 20 procent van alle kinderen zich na de kennismakingslessen vast inschrijft bij een vereniging of club. Via enthousiasmering en monitoring hoopt Team Buurtsportcoaches Lisse deze cijfers ook in Lisse te kunnen bewerkstelligen.

Ga naar het begin