Werkzaamheden woningbouwplan Don Bosco

1 april

Op 19 april wordt gestart met de werkzaamheden voor de definitieve inrichting van het woningbouwplan Don Bosco.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd in 3 wegvakken. Tijdens de uitvoering worden de verschillende wegvakken voor doorgaand verkeer afgesloten. De woningen blijven te voet bereikbaar.

De uitvoering van de wegvakken staat in de volgende perioden gepland.

  • Suddeoever - afgesloten vanaf maandag 19 april 2021 tot en met vrijdag 28 mei 2021 (fase 1)
  • Beekoever – afgesloten van maandag 31 mei 2021 tot en met vrijdag 11 juni 2021 (fase 2)
  • Don Boscostraat – afgesloten van maandag 14 juni 2021 tot en met vrijdag 2 juli 2021 (fase 3)

De werkzaamheden aan het wegvak Suddeoever starten aan de Ruishornlaan. Daarvandaan wordt teruggewerkt richting de Don Boscostraat. De planning is afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden en kan enigszins verschuiven.

Door de werkzaamheden ontstaat er enige overlast. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Ga naar het begin