Ga naar de inhoud

Veel interesse in een Knarrenhof

4 juli

De gemeente Lisse en Stichting Knarrenhof ondertekenden op 1 juli een intentieovereenkomst

Ondertekening Knarrenhof

In deze fase wordt onderzocht of er op deze plek een bouwplan mogelijk is dat past in de omgeving en financieel haalbaar is. De precieze plek hiervoor is de Ruishornlaan 25. Het woonhof in de buurt Greveling Zuid bestaat uit woningen voor ouderen volgens het concept ‘Knarrenhof’.
 

Veel belangstelling voor deze manier van samen wonen

In oktober 2019 steunde de gemeenteraad het initiatief om te onderzoeken of er genoeg interesse zou zijn voor een Knarrenhof. Tijdens de online informatieavond in maart 2021 konden inwoners kennismaken met deze woonvorm. Kartrekkers met kandidaat-bewoners kregen hierbij de ruimte om hun woondroom te beschrijven. Een van hen, Marian van ’t Oever: “Het feit dat je vooraf al je buren leert kennen met wie je het hele traject ingaat, dat is wat me aanspreekt in het Knarrenhof. Gezamenlijk bepaal je hoe het hofje met woningen eruit komt te zien. En als je er eenmaal woont zijn er altijd anderen die naar je omkijken. Dingen samendoen is geen verplichting, maar dat de mogelijkheid er wel is vind ik prettig.” Duidelijk werd deze avond dat er veel belangstelling was voor dit project en de manier van samen wonen.
 

Enquête naar woonwensen

Via een woonwensen-enquête onder de ingeschreven deelnemers bij Knarrenhof heeft de gemeente onderzocht hoe de plek aan de Ruishornlaan 25 geschikt zou kunnen zijn. De gemeenteraad heeft in december 2021 een positief besluit genomen over het Knarrenhof-voorstel met 40 woningen. De kartrekkersgroep is dan ook erg blij dat de intentieovereenkomst voor de volgende fase wordt ondertekend. Deze zomer wordt gestart met de ontwerpfase van hun woondroom. De weg is nog lang, maar de eerste stappen zijn gezet.
 

Knarrenhof

Stichting Knarrenhof is een landelijke organisatie met een maatschappelijk doel. De stichting heeft als doel om levensloopbestendige woningen te laten bouwen, voor woongroepen van gelijkgestemde, zelfredzame ouderen. Het initiatief in Lisse gaat over ongeveer 40 appartementen. De ambitie hierbij is 25% sociale huur, 35% koop in het midden-segment en 40% in het vrije midden en dure segment. Een gemeenschappelijke binnentuin maakt onderdeel uit van een gezamenlijk hofhuis. Het initiatief is een ‘Collectief Particulier Opdrachtgeverschapsproject’, waarvoor geïnteresseerde huurders en kopers staan ingeschreven bij Stichting Knarrenhof. Voor de sociale huur wordt samengewerkt met Stek Wonen. Tijdens de ontwerpfase spelen kandidaat-kopers en -huurders een actieve rol in de verdere ontwikkeling van het bouwproject. Belangrijk onderdeel hierbij is de afstemming met omwonenden en de directe buren over het plan.
 

Goede balans woningmarkt

Gemeente Lisse wil een goed evenwicht in de typen woningen in het dorp. Dat betekent tegemoet komen aan de behoefte aan huur en koop. Voor zowel jonge als oudere inwoners. De gemeente kiest voor duurzame woningen, in hoog- en laagbouw. Door te bouwen ontstaat er meer ruimte voor doorstroming. Waar mogelijk wil de gemeente woningen aanbieden aan mensen die uit Lisse komen. Ook is er aandacht voor woonplekken (locaties) voor arbeidsmigranten. Wethouder Jolanda Langeveld is blij dat de realisatie van een Knarrenhof nu formeel een stap dichterbij komt: “Er is veel behoefte aan woningen voor ouderen die bij elkaar willen wonen. De ontwikkeling van deze centrale plek langs het water is een aanwinst voor heel Lisse.”
 

Meer informatie

Website Knarrenhof

Ga naar het begin