Wie verdienen de vrijwilligersprijs en de jeugdprijs?

6 oktober

Ken jij iemand of een groep mensen die een van deze prijzen verdient?

Tot 15 november kunnen Lissese vrijwilligers worden voorgedragen voor de jaarlijkse vrijwilligersprijzen. De gemeente reikt deze prijzen uit in 2022 tijdens de nieuwjaarsreceptie. Daarnaast kunnen gedurende het jaar waarderingsspelden worden uitgereikt bij bijzondere gelegenheden, zoals een jubileum of afscheid.

De gemeente Lisse waardeert de inzet van de vele vrijwilligers die actief zijn in Lisse. Zij dragen enorm bij aan het bloeiende verenigingsleven en vele jaarlijks terugkerende evenementen. In de Regeling Waardering Vrijwilligers Lisse 2019 staan de criteria op grond waarvan een vrijwilliger in aanmerking komt voor een waardering.

Over de vrijwilligersprijzen

Vrijwilligersprijzen zijn voor mensen en groepen die zich op een bijzondere manier inzetten voor Lisse. Dit kan een individuele vrijwilliger zijn, die zich al lange tijd inzet, bijvoorbeeld meer dan tien jaar. Ook personen of groepen die nog niet zo lang vrijwilligerswerk doen, maar zich op een unieke, waardevolle of opvallende manier inzetten voor Lisse kunnen worden voordragen voor de vrijwilligersprijzen. Voor jongeren tot 18 jaar is er de jeugdprijs, bedoeld als aanmoedigingsprijs.

Sinds vorig jaar ook tweede en derde prijzen

Sinds vorig jaar is Keukenhof sponsor van de vrijwilligersprijzen. Dankzij de bijdrage van Keukenhof kunnen ook tweede en derde prijzen uitgereikt worden. “Vrijwilligers zijn belangrijk, ook voor Keukenhof”, geeft Bart Siemerink aan. “Bij Landgoed Keukenhof werken dagelijks vrijwilligers in de groenvoorziening, bij de kinderboerderij en als rondleiders in het kasteel. Bij de bloemententoonstelling helpt een groep vrijwilligers om Zonnebloemgasten te begeleiden en vrijwilligers van Groei & Bloei geven voorlichting aan bezoekers. Wij waarderen hun inzet enorm en het is goed dat gemeente Lisse vrijwilligers in het zonnetje zet. Keukenhof levert daar graag een bijdrage aan.”

Over de waarderingsspeld

Naast de jaarlijkse vrijwilligersprijzen kan de gemeente gedurende het jaar ook waarderingsspelden uitreiken. Daarmee waardeert de gemeente ook mensen die zich veel en op een bijzondere manier inzetten voor Lisse. Deze speld wordt uitgereikt bij een bijzondere gelegenheid, zoals jubileum of afscheid.

Iemand voordragen

Iemand voordragen voor de vrijwilligersprijs of waarderingsspeld kan heel gemakkelijk via de website van de gemeente: www.lisse.nl/onderscheidingen. Maar een formulier aanvragen om iemand schriftelijk voor te dragen kan ook. Een formulier aanvragen kan telefonisch via 14 0252.

Ga naar het begin