Ga naar de inhoud

Uitreiking Waarderingspeld

2 februari

Woensdag 31 januari ontving de heer Hoogenbosch de speld voor zijn inzet

Woensdag 31 januari 2024 ontving de heer J.J.J.M.A. (Hans) Hoogenbosch de Waarderingspeld. Deze ontving hij van wethouder Jolanda Langeveld voor zijn inzet voor Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Lisse.

De heer Hoogenbosch was 2009 tot 2024 bestuurslid van de KBO, waarvan 8 jaar als voorzitter. Hij organiseerde onder andere jaarlijks een aantal thema- en voorlichtingsbijeenkomsten voor senioren, in samenwerking met de PCOB (Protestant Christelijke Ouderenbond Lisse). Hierin nam hij het initiatief tot oprichting van het overleg KBO Regio Duin- en Bollenstreek. Hij is voorzitter/co√∂rdinator van de regionale werkgroep Ouderenadviseurs. Daarnaast was hij afgevaardigde in de toenmalige Stichting Welzijn Ouderen Lisse, het huidige Welzijnskompas en initieerde het overleg tussen de lokale ouderenbonden.

Naast zijn werk voor de KBO was de heer Hoogenbosch voorzitter van Stichting De Paraplu, dat ten doel heeft om sociale en maatschappelijke contacten van ouderen te bevorderen. Ook was hij een van de oprichters en voorzitter van het Huiskamerfestival Gluren bij de Buren Lisse. Sinds 2022 is de heer Hoogenbosch secretaris van de Stichting Open Monumentendag Lisse.

De heer Hoogenbosch is een geboren vrijwilliger, aan wie terecht de waarderingsspeld van de gemeente Lisse is toegekend. De waarderingsspeld wordt uitgereikt aan mensen die zich veel en op een bijzondere manier inzetten voor de gemeenschap van Lisse.

Ga naar het begin