Uitdagend sporten en spelen in Lisse

25 november

​​​​​​​Lisse gaat haar speelplekken in de aankomende jaren omvormen naar uitdagende, natuurlijke plekken met een divers aanbod van speeltoestellen.

Spelen

Door verharding weg te halen en groen aan te brengen worden speelplekken mooier, klimaatbestendiger en wordt ontmoeten gestimuleerd. Verder zullen alle speelplekken bereikbaar en zoveel mogelijk bespeelbaar gemaakt worden voor wie een beperking heeft. Er wordt gewerkt aan een rookvrije generatie door roken op speelplekken niet meer toe te staan en zal een aantal plekken met en voor jongeren ingericht worden. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het uitvoeringsprogramma deze week, na een uitgebreid participatietraject, vastgesteld. De gemeenteraad neemt op 17 december het definitieve besluit.
 

Omgeving

Waar in het oude plan naar de toestellen en (val)ondergronden werd gekeken, kijkt het nieuwe plan ook naar de omgeving. Het herinrichten van een speelplek stopt niet bij het vervangen van de speeltoestellen. Het groen, water, straatmeubilair en de verharding maken ook onderdeel uit van de speelplek en worden meegenomen bij de herinrichting. Om dit mogelijk te maken zullen 25 (vaak kleine) speelplekken over een periode van vijftien jaar opgeheven of omgevormd worden. De op te heffen plekken worden zoveel mogelijk omgevormd naar groene plekken waar spelen mogelijk blijft. Speeltoestellen zullen daar niet meer terugkomen.

 

Afstemming met bewoners

Tijdens het onderzoek zijn de ervaringen van inwoners geïnventariseerd. “Maar ook bij de uiteindelijke inrichting blijven bewoners een stem houden”, aldus wethouder Jeanet van der Laan. “We willen goede afstemming met bewoners en een goede aanpak van de gemeente. Het resultaat zal zijn dat de inwoners van Lisse lekker kunnen spelen, sporten en bewegen.”
 

Visie op spelen

In de afgelopen jaren is de visie op spelen veranderd, zowel landelijk als lokaal. Het nieuwe uitvoeringsplan voor Lisse gaat in op ontwikkelingen (o.a. sporten, duurzaamheid en inclusiviteit) en is verbreed naar spelen en sporten in de buitenruimte. Er wordt niet alleen aandacht gegeven aan kinderen, maar ook jongeren, volwassen en mensen met een beperking. De focus ligt op centrale speelplekken, waar verschillende doelgroepen graag komen, uitgedaagd worden en elkaar kunnen ontmoeten.

Lees hier meer over spelen in Lisse. 

 

Ga naar het begin