Ga naar de inhoud

Stek, politie en Lisse starten buurtbemiddeling

9 mei

Burgemeester Lies Spruit is groot voorstander, maar rekent ook op positieve inzet van inwoners zelf

Huissleutels

Woningstichting Stek, de politie en de gemeente Lisse gaan de komende twee jaar samenwerken met bureau Bemiddeling Bollenstreek om de woonoverlast in buurten te verminderen. De partijen willen vooral ruzies voorkomen en oplossen. Dit bevordert een meer leefbare woonomgeving, sterkere gemeenschapszin en een grotere zelfredzaamheid van inwoners.

Succesvol

In Hillegom is al een succesvolle pilot met buurbemiddeling geweest, reden om dit ook in Lisse te starten. Het streven is om ten minste 70 % van de behandelde problemen met een positief resultaat af te ronden. Buurtbemiddeling wordt niet ingezet bij relatieproblemen, psychische problemen of verslavingsproblematiek. Dan zijn andere instanties aan zet. 

In gesprek

Burgemeester Lies Spruit is een groot voorstander van de buurtbemiddeling, maar rekent ook op de positieve inzet van de buren zelf. “Soms escaleren conflicten tussen buurtgenoten tot gerechtelijke procedures of zelfs geweld. Om dat te voorkomen is buurtbemiddeling een goed instrument om buurtgenoten weer met elkaar in gesprek te brengen.”

Belangrijk

Ook manager Wonen Jolanda de Vries ziet veel positieve kanten. “In de prestatieafspraken van HLT is afgesproken dat we buurtbemiddeling gaan inzetten. En dat is belangrijk want burenruzies kunnen een negatief effect hebben op de hele straat of buurt. In Hillegom zien we dat deze aanpak werkt en Teylingen gaat binnenkort ook starten. Een mooie ontwikkeling dat we Buurtbemiddeling nu ook in Lisse kunnen inzetten.”

Veel effectiever

Teamchef Henk Woppenkamp van de politie is blij dat ruzies nu op deze manier worden opgepakt. “Onze wijkagenten worden nu vaak bij deze ruzies betrokken. Dat trekt een zware wissel op onze capaciteit terwijl het strikt genomen geen politietaken zijn. Inschakelen van een buurtbemiddeling is ook vaak veel effectiever.” 

Ga naar het begin