Samenwerking voorop in de Duin- en Bollenstreek

30 april

De gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen hebben samen de Strategische Agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek opgesteld

Strategische agenda Duin- en Bollenstreek

In deze documenten (placemat en boekje) staan de keuzes die voor de langere periode gemaakt moeten worden voor onze dorpen en alles daaromheen.

De Duin- en Bollenstreek in 2040

Hoe ziet de Duin- en Bollenstreek eruit in 2040? Waar wonen en werken we? Waar kunnen mensen naar toe in hun vrije tijd? Over welke wegen rijden we? Waar gaan we wandelen en fietsen? Over al deze onderwerpen moeten gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders keuzes maken. Sommige keuzes staan in de Omgevingsvisie van de eigen gemeente, andere keuzes gaan over gemeente- en provinciegrenzen heen.

De gemeenteraad van Lisse heeft op 25 maart unaniem het amendement aangenomen waarmee zij in de Strategische Agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek extra prioriteit en aandacht vraagt voor het oplossen van mobiliteitsvraagstukken rond de gemeente Lisse en de ontsluiting van de noordelijke Duin- en Bollenstreek.

In gesprek met grotere steden

Met de Strategische Agenda Ruimte willen we de Duin- en Bollenstreek sterker positioneren in de gesprekken met de grotere steden en metropoolregio’s Amsterdam en Den Haag/Rotterdam om ons heen. De zee en de duinen, het bollengebied, de plassen en trekvaarten en de diverse mooie historische dorpen maken onze regio aantrekkelijk om te wonen en te werken, maar ook om tot rust te komen in het weekend of in de vakantie. Onze economische pijlers zijn bekend over de hele wereld: De Keukenhof, NL Spacecampus (ESA-ESTEC), Unmanned Valley en flowerscience. Er wordt hard gewerkt in het MKB, de handel en in de toerisme sector.

De Strategische Agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek gaat samen met de regionale Omgevingsagenda Hart van Holland en de Strategische Agenda Rijn- en Veenstreek op in de nieuwe Regionale Omgevingsagenda Holland Rijnland. Dit document wordt besproken door alle gemeentebesturen van Holland Rijnland en wordt voor de zomer vastgesteld.

Ga naar het begin