Samen succesvol verder

28 april

Katwijk, Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen gaan de komende jaren ‘samen succesvol verder’ bij het versterken van de regionale economie

De gemeenten werkten de afgelopen jaren al samen. ‘Samen Succesvol’ heette het uitvoeringsprogramma. Het loopt 31 december 2021 af. Een passend moment om terug te kijken en te kijken wat de samenwerking heeft gebracht. De gemeenten hebben Bureau Decisio gevraagd dit in orde te maken.

De evaluatie van de economische samenwerking Duin- en Bollenstreek schetst een positief beeld van de samenwerking. Het bureau stelde vast dat nagenoeg alle haalbare dan wel kansrijke projecten zijn opgenomen, gerealiseerd of in uitvoering zijn gebracht.

Het heeft zin om ook de komende jaren weer de samenwerking op te zoeken en samen aan een sterke regionale economie. Eén van de voornaamste aanbevelingen aan het adres van de gemeenten: probeer te komen tot een regionale agenda.

In die agenda staan dan de gedeelde en de gezamenlijke regionale opgaven. De aanbeveling is ook om een scherpe focus aan te brengen in die agenda en in de manier waarop er wordt samengewerkt. De sturing en coördinatie op de gezamenlijke inspanning. Als dat nu opgepakt wordt dan kan de samenwerking zonder problemen doorgezet worden. In verbeterde vorm zelfs.

De wethouders Economie van de Duin en Bollenstreek volgen die lijn. Een collegevoorstel is af getikt. Eind april hebben de colleges besloten om nog dit jaar een voorstel op tafel te leggen voor de regionaal-economische samenwerking ná 2021.  De colleges brengen nu snel hun gemeenteraden op de hoogte van het de evaluatie van de economische samenwerking Duin- en Bollenstreek en ze stellen hun gemeenteraden voor te verkennen of en welke inzet er voor de periode ná de huidige economische agenda gewenst is. Nog vóór het vierde kwartaal van 2021 krijgen de raden een voorstel voorgelegd, met daarbij verkenning naar de meest effectieve uitvoeringsvorm.

Voorzitter van het Bestuurlijk Overleg EZ, Roberto ter Hark (wethouder van Noordwijk), “De regionaal-economische samenwerking is nuttig. We geven er graag een vervolg aan. Maar het kan beter. Met dit voorstel komen we tegemoet aan de wens van de gemeenteraden om met elkaar te bouwen aan een sterkere economische structuur in onze Duin en Bollenstreek. We gaan de komende maanden in kaart brengen hoe we Samen succesvol verdergaan.”

Waar werken de gemeenten samen? Een paar belangrijke voorbeelden:

  • Uitvoeringsprogramma ‘Samen Succesvol’
  • Holland Rijnland
  • Greenport Duin- en Bollenstreek
  • Economic Board Duin en Bollenstreek
  • Intergemeentelijke Samenwerking Greenport


Hier vind je het rapport van Decisio

Ga naar het begin