Praat jij mee over de toekomst van ouderen in Lisse?

27 november

We zoeken mensen die willen meepraten over de toekomst van ouderen in Lisse.

Je kan telefonisch of in groepjes (via videobellen) meedenken en jouw ideeën inbrengen. Hoe kijk jij aan tegen ontmoetingsplekken in de wijk? Wat denk jij dat nodig is voor een goede oude dag in Lisse? Graag horen we van jou of je mee wil praten hierover. Je hoeft zelf niet tot de doelgroep te behoren om mee te doen aan de gesprekken. Op deze manier kan je meedenken over jouw eigen toekomst. Ook kan je aangeven wat jij signaleert bij bijvoorbeeld buurtgenoten of ouders.

Onderzoek naar de situatie van ouderen in Lisse

De gemeente Lisse heeft onderzoek gedaan naar de situatie van ouderen in de gemeente. Dat is op verschillende manieren gebeurd. Er zijn gegevens verzameld om te bekijken hoe het staat met het langer zelfstandig wonen. Verder is gekeken naar ontwikkelingen bij ouderen en activiteiten voor ouderen. Als gemeente hanteren we een ondergrens van 65 jaar voor de ouderen. We maken daarbij een onderscheid tussen vitale ouderen, die actief zijn (bijvoorbeeld als vrijwilliger of in het verenigingsleven) en kwetsbare ouderen die steeds meer een beroep doen op hulp.

Voorlopige uitkomsten

Enkele uitkomsten van het onderzoek zijn dat er meer behoefte is aan ontmoetingsplekken en aan contacten in de wijk. Herken je dit? We hebben een notitie over de uitkomsten geschreven, maar willen deze verder aanscherpen. Daarom voeren we gesprekken met diverse maatschappelijke partners én inwoners. Wij hechten namelijk veel waarde aan de inbreng van alle betrokken partijen. Met die input gaan wij vervolgens aan de slag om de notitie Ouderenbeleid naar een hoger niveau te tillen. Graag gaan we hierover met jou als inwoner in gesprek!

Aanmelding

Wil jij je aanmelden om mee te praten? Stuur dan een mail naar beleidsondersteuningsociaaldomein@hltsamen.nl. Hierin geef je aan dat je mee wil denken over de toekomst van ouderen in Lisse of bel naar 14 0252. Als je meedoet, maken we een afspraak over hoe en wanneer het gesprek plaatsvindt. 

Ga naar het begin