Ga naar de inhoud

Plan voor 5 woningen in voormalige drinkwaterberging Lisse

1 maart

Wethouder Jeffrey van Haaster en familie Meijer tekenden vrijdag een overeenkomst voor het realiseren van 5 woningen

Tekening van Heereweg 455c

De woningen zijn naar het ontwerp van Ontwerpburo Veldhoven en Partners in het voormalige drinkwaterbergingsgebouw aan de Heereweg 455C te Lisse. In de overeenkomst zijn afspraken en voorwaarden opgenomen die voor dit plan belangrijk zijn zoals de inrichting van het terrein.

Uniek woonmilieu

Het drinkwaterbergingsgebouw wordt al geruime tijd niet meer gebruikt. Zodoende kwam het plan om het pand geschikt te maken voor bewoning. Het pand ligt binnenstedelijk, maar tegelijk grenst het aan het landelijk gebied. Hierdoor kan een uniek woonmilieu worden gerealiseerd. Het pand zal hiervoor worden verbouwd naar 5 woningen en het erf krijgt een waardevolle inrichting met parkeren op eigen terrein. 

Goede balans woningmarkt

Gemeente Lisse wil een goed evenwicht in de typen woningen in het dorp. Dat betekent tegemoet komen aan huur én koop. En aan zowel jonge als oudere inwoners. De gemeente kiest voor duurzame woningen, in hoog- en laagbouw. Door te bouwen ontstaat er ruimte voor doorstroming. Mensen die kleiner willen wonen, laten woonruimte achter voor gezinnen. Deze zorgen er op hun beurt voor dat woningen voor starters vrijkomen. Waar mogelijk wil de gemeente woningen aanbieden aan mensen die uit Lisse komen. 

Nieuwe invulling

Wethouder Van Haaster is blij met de nieuwe invulling: “Mooi dat er een herbestemming gegeven kan worden aan dit pand. Verder is er veel aandacht besteed om het plan zorgvuldig in te passen in het landschap. Lisse krijgt er 5 unieke woningen bij.”

Ter inzage

De gemeente Lisse zal de overeenkomst na publicatie in de Gemeenteberichten ter inzage leggen. Vervolgens wordt de ontwerp-omgevingsvergunning voor 6 weken ter inzage gelegd en kan er gereageerd worden. Voor de buurt zijn vorig jaar 2 bijeenkomsten georganiseerd. 

Ga naar het begin