Ga naar de inhoud

Per 1 januari geldt de Omgevingswet

31 oktober

Wat betekent de Omgevingswet voor jou?

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Deze nieuwe wet brengt de bestaande wetten en regels voor de leefomgeving samen in één wet. Het gaat om wetten en regels voor onder meer bouwen, wegen, milieu, bodem, natuur, geluid en water. Dat is een hele verandering. De invoering van deze wet heeft gevolgen voor inwoners, ondernemers, gemeenten, provincies en waterschappen. De nieuwe wet raakt iedereen.

Regels van gemeenten, provincies en waterschappen staan straks op één digitale plek

Initiatiefnemers kunnen zo snel zien of een vergunning nodig is of alleen een melding. Zij hoeven nog maar één vergunning aan te vragen. Zo kan de gemeente meer procedures simpeler en sneller afhandelen.

Wethouder Jolanda Langeveld over de invoering van de nieuwe wet: “Het is zover. Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. We werken inmiddels al steeds meer in de geest van deze nieuwe wet. Toch zal de nieuwe manier van werken bij het aanvragen van een vergunning voor inwoners, ondernemers én voor ons als gemeente best wel even wennen zijn. Mooi om hier samen mee aan de slag te gaan!” 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie de video over de Omgevingswet. Meer informatie is te vinden op de pagina Omgevingswet.

Ga naar het begin