Ga naar de inhoud

Oplossing voor een veilige busverbinding via de Sportlaan

23 november

College heeft voorkeursvariant vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders heeft de voorkeursvariant vastgesteld voor de aanpassingen aan de Sportlaan voor een verkeersveilige inpassing van de hoogwaardige busverbinding Noordwijk-Schiphol. Het college kiest voor een vrijliggend fietspad langs de Sportlaan tussen de Oranjelaan en de nieuwe brug, voor de vele fietsers van en naar het Fioretti. De Sportlaan wordt aangesloten op de Oranjelaan met een rotonde voor een betere doorstroming en verkeersveiligheid.

De ontsluiting van de wijk De Waterkanten wordt in de voorkeursvariant aangepast, zodat de bus alleen van het eerste stukje van de straat door de wijk gebruik hoeft te maken en dan een eigen busbaan krijgt. Op die manier hoeft de bus geen gebruik te maken van de woonstraat. De parkeergarage en het plein voor het sportcentrum en de school krijgen een eigen aansluiting op de rotonde. Deze voorkeursvariant is snel, betrouwbaar en verkeersveilig, waarbij ook zoveel mogelijk is gelet op de aanbevelingen van de omwonenden.

Samenwerking

Lisse werkt samen met andere overheden in de regio aan de komst van de hoogwaardige busverbinding Noordwijk-Schiphol. Voor Lisse is met name een vlotte en veilige verbinding naar de Haarlemmermeer van belang. Voor een vlotte verbinding en goede ontsluiting van de nieuwbouwwijken in Lisserbroek gaat de bus via een nieuwe brug over de Ringvaart rijden. Deze komt ter hoogte van het Fioretti College in het verlengde van de Sportlaan. Het ontwerp van de nieuwe brug wordt op dit moment door de provincie Noord-Holland voorbereid.

Zorgen

Het college van burgemeester en wethouders is blij met de plannen voor een nieuwe busverbinding. “Er waren – ook bij de bewoners - zorgen over de verkeersveiligheid”, aldus wethouder Jolanda Langeveld. “In de huidige vorm is de Sportlaan niet geschikt voor de bus. Ik ben blij met de nu gekozen oplossing.” Op de nieuwe brug komt niet alleen een busbaan, maar ook een fietspad en voetpad. 

Inbreng bewoners

De omgeving is op verschillende momenten betrokken in het zoeken naar een veilige oplossing. Eerst in het nadenken over mogelijke oplossingsrichtingen en later door twee kansrijke varianten en vervolgens ook de voorkeursoplossing aan hen voor te leggen. 

Het college heeft deze voorkeursvariant nu vastgesteld. Deze heeft de status van schetsontwerp. De komende periode wordt dit schetsontwerp verder uitgewerkt tot Voorlopig Ontwerp. De opmerkingen die de omgeving heeft gemaakt worden daar zoveel mogelijk in verwerkt. Ook dit Voorlopig Ontwerp zal weer worden voorgelegd aan de omgeving. Voor de aanpassingen is ook een nieuw bestemmingsplan nodig. Dit wordt samen met het Voorlopig Ontwerp begin 2022 opgestart. Als alle voorbereidingen zijn uitgewerkt zal de gemeenteraad uiteindelijk het laatste woord hebben over de plannen.

Over HOV

De Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) verbinding Noordwijk – Schiphol wordt gerealiseerd door 8 samenwerkende partijen. De provincie Zuid-Holland is bestuurlijk trekker en werkt samen met de provincie Noord-Holland, de gemeenten Noordwijk, Lisse, Teylingen, Haarlemmermeer, het gemeentelijke samenwerkingsverband Holland-Rijnland en de Vervoerregio Amsterdam.
Al enkele jaren werken de partijen aan het verbeteren van de busverbinding tussen Noordwijk en Schiphol tot een zogeheten Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) busverbinding. Dit project zorgt ervoor dat reizigers vanuit de verschillende OV- knooppunten snel en comfortabel kunnen reizen naar hun bestemming.

 

Ga naar het begin