Online college en meedenksessies duurzame energie

15 maart

Meld je aan voor het online college en meedenksessies

De gemeente gaat in april en mei verder in gesprek met inwoners over de energietransitie. Lisse wil haar bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. Dat betekent dat huizen en gebouwen in 2050 niet meer met aardgas verwarmd worden en dat al in 2030 een flink deel van de elektriciteit die Lisse verbruikt, duurzaam opgewekt wordt met zonnepanelen en windmolens.

Ook gaat de gemeente voortvarend aan de slag met energiebesparing en isolatie van huizen en gebouwen. Het gesprek tussen inwoners en de gemeente gaat vooral over hoe en onder welke voorwaarden we samen kunnen werken aan de energietransitie. 

Gesprek voeren

De afgelopen tijd is geanalyseerd wat er technisch, ruimtelijk en economisch mogelijk is. Maar ook is het belangrijk dat de maatschappelijke belangen en wensen meegenomen worden. Wij willen daarom een open en eerlijk gesprek voeren met onze inwoners. In de gesprekken staat niet meer ter discussie óf de gemeente een bijdrage levert aan de klimaatdoelstellingen, maar wel hóe.

Welke spelregels gelden, hoe kunnen we inwoners ondersteunen bij het duurzaam maken van hun huis, wat vinden zij belangrijk? Iedereen heeft een rol in deze energietransitie: bedrijven, organisaties, de rijksoverheid en ook de gemeente en haar inwoners. Samen moeten wij ervoor te zorgen dat de aarde ook voor de kinderen en kleinkinderen leefbaar blijft.

Online energiecollege en meedenksessies

Samen met de gemeente Hillegom en Teylingen organiseert Lisse een online energiecollege op 6 april om 20.00 uur. Experts praten inwoners bij  over de effecten van de energietransitie, over wat er kan en mag en welke technieken er op dit moment beschikbaar zijn. Zij geven antwoorden op vragen als:

 • Hoeveel geluid komt er nu eigenlijk van een windmolen?
 • Wanneer heb ik een warmtepomp nodig?
 • Komt er een warmtenet in mijn wijk en wanneer?
 • Wat kunnen we met waterstof?
 • Hoe zit het met de kosten? 


Meld je aan voor online meedenksessies

Daarnaast organiseren we 2 online meedenksessies voor Lisse. In kleine groepjes gaan inwoners de diepte in.

 • 21 april 20.00 uur
  In deze sessie behandelen we de warmtetransitie: hoe verwarmen we onze huizen als aardgas straks niet meer beschikbaar is.
 • 11 mei 20.00 uur
  In deze sessie gaan we in gesprek over energiebesparing en de opwek van duurzame energie (wind- en zonne-energie).


Meld je hier aan voor de meedenksessies

Uitkomsten gesprekken

We verwerken de uitkomsten van de gesprekken in:

 • de Lokale Energiestrategie (LES): Hierin staat hoeveel duurzame elektriciteit de gemeente wil opwekken, hoe de gemeente dat voor elkaar wil krijgen en welk spelregels hierbij gelden.
 • de Transitievisie Warmte (TVW): Hierin brengen we in kaart hoe huizen in Lisse zonder aardgas verwarmd kunnen worden, wat de gemeente wil bereiken in 2030 en hoe. 


De LES en TVW worden eind 2021 vastgesteld. 

Lees meer op onze pagina over de energietransitie

Ga naar het begin