Onderzoek mogelijkheden woningbouw terrein Microformat

20 mei

Ondertekening intentieovereenkomst

ondertekening
Vlnr: Emanuel van der Wiel, wethouder Jeffrey van Haaster, Joost Baarda

Op het terrein waar voorheen Microformat was gevestigd, willen de eigenaren van het pand woningbouw realiseren. Om te onderzoeken of dit hier mogelijk is, tekenden wethouder Jeffrey van Haaster (ruimtelijke ordening) en Joost Baarda en Emanuel van der Wiel (eigenaren van het pand en terrein) een intentieovereenkomst.

Sinds vorig jaar is de voormalige locatie van Microformat in eigendom overgegaan. Onder de naam ‘Kom Bij1’ is het kantoorgedeelte op de hoek van de Heereweg en de Laan van Rijckevorstel al volledig opgeknapt en nieuw leven ingeblazen. Nu dit goed loopt, willen de heren verder met het oude deel op het bedrijventerrein. Joost Baarda “Wij willen deze mooie, centraal gelegen locatie weer aantrekkelijk maken en een nieuwe bestemming geven. Het plan is om hier duurzame woningen te creëren.”

Ondertekening

De ondertekening markeert de start voor een procedure om deze plannen te verwezenlijken. De gemeente is positief over de plannen op deze locatie en wil het project facilitair ondersteunen. Uit verschillende onderzoeken moet blijken of woningbouw haalbaar en realiseerbaar is. Ook onderzoeken de partijen de mogelijkheid om in de plint van het pand een huisartsenpraktijk te huisvesten. De eigenaar wil de woningen gaan verhuren. Zijn eigen onderneming is gehuisvest in het naastgelegen kantoor.

Wethouder Jeffrey van Haaster geeft aan: “Na jaren van leegstand komt er  een mooi plan om deze locatie te benutten voor de nodige duurzame woningen.” 

Als uit de onderzoeken blijkt dat woningbouw op de locatie mogelijk is, wordt de verdere procedure in gang gezet. De partijen betrekken zowel omwonenden als de gemeenteraad. Vervolgens vindt er een wijziging van het bestemmingsplan plaats. Omwonenden en andere betrokkenen, worden binnenkort uitgenodigd voor een bijeenkomst voor een toelichting op de plannen.

Aantrekkelijk Lisse: divers en voldoende woningaanbod

Lisse is een groene woongemeente waar ruimte is voor iedereen. Daarom blijven we investeren in ons prachtige dorp. We werken aan voldoende huizen en een divers woningaanbod. Voor elk wat wils: starters- en groepswoningen, appartementen, vrijstaande koopwoningen en tijdelijke woningen. Voor starters en doorstromers, jongeren en ouderen, kleine huishoudens en gezinnen, ongeacht het inkomen.

Ga naar het begin