Onderzoek koopgedrag

6 september

Het onderzoek brengt in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties.

De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.

Begin september start daarom een grootschalig onderzoek. Dat onderzoek brengt in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en provincies bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van de Provincies Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en de gemeenten Almere en Lelystad. Ook de gemeente Lisse neemt deel aan het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research.

Deelnemers gezocht

Begin september start het veldwerk. In deze periode worden ook inwoners uit Lisse uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Je ontvangt namens de provincie een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen. Heb je geen brief ontvangen, maar wil je wel graag meedoen? Je kunt de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/koopgedrag. Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 100 Horeca Cadeaukaarten van €25,- verloot.

Privacy gewaarborgd

De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het Koopstromenonderzoek 2021.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek is er de website www.kso2021.nl.  Daar staat onder andere een kort filmpje met uitleg over het onderzoek. Mailen kan naar: info@kso2021.nl.

 

Ga naar het begin