Onderzoek mogelijkheden nieuwe Beukenhof

3 november

Het college heeft opdracht gegeven om de haalbaarheid van een nieuw ontmoetingscentrum te onderzoeken

Het gaat om een nieuw ontmoetingscentrum op de huidige locatie van de Beukenhof aan de Eikenlaan. Het streven is om in samenwerking met betrokken partijen een multifunctioneel ontmoetingscentrum te realiseren in combinatie met een woningbouwprogramma. We verwachten de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek halverwege 2022.

De discussie over de Beukenhof loopt al een aantal jaren. Het centrum is gedateerd en technisch verouderd. De huidige bezetting is beperkt en de exploitatie is afhankelijk van subsidie van de gemeente. Met het realiseren van een ontmoetingscentrum gecombineerd met woningbouw hoopt het college dat er een sluitende exploitatie is te realiseren.

Laagdrempelig

De gemeenteraad nam in 2018 een motie aan, waarin een aanzet werd gegeven om de nieuwe Beukenhof 2.0 een brede maatschappelijke functie te geven. In april van dit jaar stemde de gemeenteraad in met de notitie ‘Ouder worden in Lisse’ en ook daarin is opgenomen dat er behoefte is aan een nieuwe Beukenhof: een laagdrempelige voorziening voor welzijnsactiviteiten, een algemene voorziening voor mensen met lichte dementie en wonen voor ouderen.

Bij het haalbaarheidsonderzoek wil het college zwaar laten meewegen dat de gemeente straks geen eigenaar is en de financiële risico’s voor de gemeente beheersbaar zijn. Wethouder Kees van der Zwet: “Het college wil graag de huidige functies en activiteiten borgen in een nieuwe opzet, maar ook dat de Beukenhof een breed maatschappelijke accommodatie wordt. Met dit onderzoek willen we de mogelijkheden en beperkingen in beeld brengen.” Volgens de wethouder zullen partijen zoals stichting De Paraplu, de ouderenbonden en WelzijnsKompas hierbij betrokken worden.

Intentieovereenkomst

Het college wil ook een intentieovereenkomst sluiten met stichting Huisvesting 55-plus als beoogd eigenaar van de nieuwe Beukenhof. In die overeenkomst staan de afspraken over de manier waarop gezamenlijk het haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd naar de nieuwe Beukenhof.

Ga naar het begin