Onderhoud van gemeentelijke bomen 

2 november

Om alle bomen veilig te houden en waar nodig te onderhouden voert Lisse jaarlijks een inspectie uit

Eikenblad

Uit deze inspectie komt naar voren welke bomen gezond zijn, welke zorg nodig hebben en welke we moeten vervangen
 
De inspectie toonde aan dat 39 bomen vervangen moeten worden. Veertien bomen hiervan planten we op een andere plek terug omdat dit niet de juiste plek was. Deze planten we dan elders terug waar ze wel goed kunnen groeien. We planten nog 99 bomen extra aan in straten waar in de loop der jaren meerdere bomen zijn weggevallen door ziekte, droogte of stormschade. In totaal worden er dus 39 gekapt en 138 geplant. 
 
De bomen worden tussen november en januari gekapt en in de wintermaanden planten we nieuwe bomen aan. Dit zijn bomen in van 16 tot 25 cm stamdoorsnede. 

Hout wordt verwerkt

Het hout van de gekapte bomen wordt verwerkt tot snipper voor wandelpaden, stammen worden gebruikt als afzetting of blijven in het bosplantsoen als overwinterplaats voor insecten en egels. De overige rechte stammen gaan naar Bollenstreekhout. Zij maken er bankjes of tafels van of vogelhuisjes voor mezen die we weer ophangen bij onze eiken ter bestrijding van de Eikenprocessierups.  

Lijst met te kappen bomen

Voor de onderstaande boom/bomen geldt dat het om dode, afstervende of ernstig zieke bomen gaat. Van de situatie is een rapportage opgesteld.

 
Op basis van de regelgeving in de APV is er voor deze bomen geen kapvergunning nodig. Wel willen wij je hiervan op de hoogte stellen via deze melding.
 

Ga naar het begin