Ga naar de inhoud

Lisse wordt acht tiny houses rijker

22 april

De tiny houses komen op het binnenterrein in de Bloemenbuurt

Impressie Tiny Houses Lisse

Uit gesprekken met inwoners blijkt er grote interesse te bestaan voor deze nieuwe manier van wonen.

Op 21 april 2022 gaf de gemeenteraad groen licht voor de bouw van ongeveer acht ‘tiny houses’. Hierdoor kunnen nu volgende stappen in het project worden gezet. De tiny houses komen op het binnenterrein in de Bloemenbuurt, dat ligt tussen de Narcissenstraat, Geraniumstraat, Broekweg en de Gasstraat.

Duurzame en bij voorkeur zelfvoorzienende woonvorm

Tiny houses zijn duurzame, kleine woningen die bij voorkeur zelfvoorzienend zijn. Uit gesprekken met inwoners van Lisse blijkt er grote interesse te bestaan voor deze nieuwe manier van wonen. Sinds deze gesprekken is de gemeente aan de slag gegaan om te kijken hoe deze duurzame woonvorm ergens in het dorp kan worden waargemaakt.

Afspraken goed vastgelegd

In een spelregelkader staan de regels en randvoorwaarden die gelden voor de bouw van een tiny house op het binnenterrein. Dit spelregelkader is gemaakt door een samenwerking van vier omwonenden van het binnenterrein, vier tiny house-geïnteresseerden en de gemeente Lisse. Op deze manier wil de gemeente Lisse bereiken dat er een fijne plek ontstaat voor iedereen: de bewoners van de tiny houses en de omwonenden van het binnenterrein.

Planning van het project

Met het raadsbesluit is het bouwen van de tiny houses een stap dichterbij. Er is nu eerst een ruimtelijke procedure nodig omdat het bestemmingsplan moet worden aangepast. De gemeente gaat hier de komende tijd mee aan de slag. In deze periode is reageren op het plan mogelijk via zogenaamde zienswijzen. De daaropvolgende stap is het werven en selecteren van de tiny houses-bewoners.

Goede balans woningmarkt

Gemeente Lisse wil een goed evenwicht in de typen woningen in het dorp. Dat betekent tegemoet komen aan de behoefte. De tiny houses sluiten aan op thema’s uit het Woonprogramma 2020-2024. Zoals een goed werkende woningmarkt met voldoende en verschillend woningaanbod en een mix in woonvormen met nieuwe woonconcepten. De samenleving wordt veelzijdiger en mensen zoeken nieuwe woonvormen. Met afwisseling in soorten woningen, in dit geval de tiny houses als nieuw circulair woonconcept, komt de gemeente Lisse tegemoet aan de veranderende vraag.

Meer informatie

Meer informatie over het project vind je op onze pagina over de Bloemenbuurt.

Ga naar het begin