Ga naar de inhoud

Lisse komt ondernemingen, verenigingen en stichtingen financieel tegemoet

10 maart

De gemeente zet een rijksbijdrage in om ondernemingen, verenigingen en stichtingen financieel tegemoet te komen bij de controle op coronatoegangsbewijzen (CTB).

De Rijksoverheid heeft het geld specifiek voor dit doel aan gemeenten beschikbaar gesteld. Vorig jaar werd deze regeling ook al geboden voor verenigingen en stichtingen. In aanvulling hierop kunnen nu ook ondernemingen een aanvraag indienen. De ondernemingen, verenigingen en stichtingen die in de periode van 1 januari tot 26 maart 2022 hiervoor kosten maken/hebben gemaakt die voor vergoeding in aanmerking komen, kunnen aanspraak doen op deze regeling.

Hoe werkt het?

Elke onderneming, vereniging of stichting in Lisse die kosten heeft gemaakt voor controle op het CTB, kan online een aanvraag indienen. De kosten moeten gemaakt zijn voor de toegangscontrole bij activiteiten die in de gemeente Lisse hebben plaatsgevonden. De Gemeente Lisse heeft een regeling opgesteld waarin de voorwaarden voor toekenning staan en de manier waarop de aanvraag online kan worden ingediend.

De aanvrager kan op grond van deze regeling maximaal € 4.000,- terugvragen voor gemaakte kosten voor controle op het CTB. In totaal kunnen de uit te keren bedragen nooit meer zijn dan de Rijksbijdrage die de gemeente ontvangt. De ingediende (te maken) kosten moeten duidelijk in verband staan met het naleven van de tijdelijke regeling “maatregelen COVID-19”. Te denken is aan de inhuur van ondersteunend personeel voor de controle op CTB in de vorm van professionele beveiliging, inzet van vrijwilligers of aangeschafte scanapparatuur.

Aanvraagtermijn

De subsidie kan je tot en met 18 maart 2022 online aanvragen (lees hier de voorwaarden). 

Heb je vragen? Stuur dan een mail naar corona@hltsamen.nl.

Ga naar het begin